Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Avstå osäkert medicinteknikbolag

2019-03-06 18:00
Staffan Persson, huvudägare i Synthetic MR.

Synthetic MR:s produkt och kommersialiseringspotential övertygar, men hög värdering och hackande tillväxt får Affärsvärlden att avstå i nuläget.

VÄNTA Redan på 1980-talet började sjukhus och forskningscenter använda sig av magnetisk resonanstomografi (MR), i folkmun felaktigt benämnt magnetröntgen. Tekniken involverar inte röntgenstrålning, utan använder i stället statiska magnetfält för att upptäcka sjukdomar och skador hos människor. MR är inte bara fri från farlig joniserande strålning, utan kan också upptäcka defekter som inte syns i röntgenundersökningar.

Tidigt 2000-tal bestämde sig Linköpingsforskaren Marcel Warntjes för att försöka ta tekniken ytterligare ett steg. Han utvecklade lösningar med hjälp av så kallad syntetisk MR, en teknik som kortfattat är mer tidseffektiv än traditionell MR. En undersökning som vanligtvis tar 20 minuter tar sex minuter med syntetisk MR.

Synthetic MR bildades 2007 i investeraren Staffan Perssons hälsovårdsinkubator Accelerator. År 2014 noterades aktien på dåvarande Aktietorget och i dag har bolaget växt till 17 anställda och till en börsvärdering över 1,3 miljarder kronor.

Synthetic MR:s programvara Symri säljs i olika slags paket, som alla betalas via licenser och underhållsavgifter, via partner samt samarbeten. Bolaget vill inte kommunicera vare sig andelen återkommande intäkter eller underhållsavgifter, men i Affärsvärldens beräkningar ligger underhållsavgifterna på låga 5 procent av de totala intäkterna.

Bolaget samarbetar med tre av världens största försäljare av MR-utrustning: GE, Philips och Siemens. Bolagens verksamhet i USA gör att produkterna måste godkännas av FDA, vilket har visat sig ta längre tid än väntat. FDA har exempelvis ännu inte godkänt användande av Symri i kombination med Siemens MR-kameror.

Bolaget är lönsamt sedan 2016, och 2018 års resultat, justerat för engångsposter hänförliga till vd-skifte, uppgick till knappt 20 miljoner kronor samtidigt som omsättningen växte med 36 procent till 48 miljoner. Det ger en rörelsemarginal på fina 39 procent i fjol.

Samtidigt har flera förändringar i ledning och styrelse meddelats. Nuvarande vd Stefan Tell byts ut för att öka fokus på global försäljning. Ny vd blir Ulrik Harrysson, som närmast kommer från en roll som just chef över global marknadsföring på Hermes Medical Solutions. I samma veva meddelades även Staffan Persson kliva ned från ordförandeskapet i styrelsen. I stället tar Yvonne Mårtensson, tidigare vd på kursraketen Cellavision, vid. Staffan Persson förblir huvudägare, med över 30 procent av aktierna.

Aktien toppade på 410 kronor i slutet av augusti. Synthetic hade då levererat en rapport med nära fördubblad omsättning i 2018 års andra kvartal. Vd Stefan Tells påpekande om att stora kvartalsvariationer kan förekomma i försäljningen har dock därefter besannats, med inbromsning till 46 procents tillväxt i tredje kvartalet och 11 procent i det fjärde. I takt med att tillväxten avtagit har aktien tappat i värde och handlas i dag kring 330 kronor.

Marknadspotentialen förblir dock stor. Det finns 33 000 installerade MRI-system i världen och varje år tillkommer cirka 5 000 stycken. Dock växer konkurrensen från Kina – president Xi Jingping har sagt att landet ska vara världsledande inom medicinteknik 2022.

Ett nytt rekordkvartal med fördubblad omsättning känns långt borta – Affärsvärlden prognostiserar optimistiskt att Synthetic håller uppe tillväxten på 30 respektive 25 procent under innevarande samt nästkommande år. Det ger p/s-tal på 21,4 respektive 17,1, vilket är betydligt högre än exempelvis Raysearch och Sectra som börsen handlar till p/s-tal runt 5 och 7.

Något som skulle kunna lyfta omsättningen ytterligare är förbättringar kring samarbetena med Philips och Siemens. Symri finns ännu inte i Philips produktkatalog och Symri i Siemens MR-kameror behöver FDA-godkännande för att ta fart.

Fina marginaler, en unik produkt och ett ökat fokus på sälj talar för ett köp av Synthetic MR. Men den höga värderingen i kombination med osäker tillväxttrend lockar inte, så Affärsvärlden avvaktar.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom