Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

För dyr prispressare

2019-04-24 18:00
Rikard Josefson, vd för Avanza.

Trots kursras och fortsatt stark kundtillströmning är Avanza för högt värderat för att Affärsvärlden ska trycka på köpknappen.

VÄNTA Skulle man enbart värdera en aktie utifrån intrycket av bolagets vd kunde Avanza höra till börsens högst prissatta. Rikard Josefson, som tog över ledarskapet i nätbanken i november 2017, utstrålar båda fötterna på jorden, gedigen branscherfarenhet, handlingskraft och förankring hos de anställda. Nu är börsvärlden dessvärre inte så enkel, för ser man bortom vd:s egenskaper är Avanza en betydligt mer problematisk fråga.

När Affärsvärlden i januari i år tittade på Avanza var slutsatsen att bolaget, för att försvara den höga värderingen, behövde avancera intäkterna från de icke-courtagerelaterade verksamhetsbenen. Årets första kvartal, som redovisades i förra veckan, gjorde inte aktiemarknaden glad och aktien rasade med 7 procent. Bolagets styrelseordförande och största ägare, Sven Hagströmer, tog tillfället i akt och köpte ytterligare 30 000 aktier. Är då slutsatsen att kursfallet skapat köpläge? Vi återkommer till den frågan.

Avanza har tre huvudsakliga intäktskällor: courtage som svarar för drygt 40 procent av intäkterna, fondprovisioner, knappt 30 procent, och räntenetto, knappt 15 procent. Trots att Avanza under första kvartalet i år hade 115 000 fler kunder än motsvarande period förra året var det bara en intäktsström som ökade, räntenettot. Det senare var dessutom huvudsakligen en effekt av Riksbankens räntehöjning. Samtidigt ökade kostnaderna med 8 procent.Avanzas bedömning är att kostnaderna fortsatt ökar med 9 till 12 procent per år, investeringar som på sikt ska effektivisera och utveckla tjänsterna.

Kvartalsrapporten visar tydligt dilemmat med Avanza. Marknadspotentialen är stor, varumärket starkt och kunderna fortsätter att strömma till. Men bolaget har, med sin lågprismodell, de senaste åren haft förtvivlat svårt att få en bra utväxling på det i form av ökade intäkter. Går man tillbaka till 2015 hade bolaget cirka 470 000 kunder och intäkter på knappt 900 miljoner kronor, bolaget fick alltså in runt 1 900 kronor per kund och år. Förra året var motsvarande siffror knappt 840 000 kunder och 1 050 miljoner kronor i intäkter. Per kund ger det 1 250 kronor, en nedgång med 35 procent, och den negativa trenden fortsatte första kvartalet i år.

Det råder inget tvivel om att Avanza har stora möjligheter att öka inte bara antalet kunder utan även intäkterna på sikt, det gäller både inom etablerad verksamhet som fondsparande som nya områden inom tjänstepension och bolån. Men med en värdering på 26 gånger förväntad vinst 2019, en huvudprodukt (courtage) som är på väg utför och en vinst som för tillfället faller ser Affärsvärlden inget köpläge efter kursfallet. Rekommendationen är fortsatt att stå vid sidan om och invänta bättre köplägen.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom