Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fullvärderad efter kursrallyt

2020-01-15 18:00

Clas Ohlson utvecklas åt rätt håll, men efter en rejäl uppvärdering framstår uppsidan som begränsad.

VÄNTA Efter att Clas Ohlson-aktien mer än halverats såg Affärsvärlden ett köpläge i början av juni 2018, i nummer 23/2018. Bolaget mötte utmaningar på flera fronter, men över 8 procents direktavkastning signalerade då överreaktion i en av de mer välskötta detaljhandlarna på börsen.

Dagen efter analysen rasade aktien med hela 13 procent på bokslutsrapporten för räkenskapsåret 2017/2018. Kort därefter bottnade aktien dock och sedan köprådet är aktien upp cirka 40 procent – dubbelt upp mot börsens knappa 20 procent. Kursuppgången har fått p/e-talet att gå från cirka 12 till cirka 15 på konsensusprognoserna samtidigt som direktavkastningen har sjunkit från 8,2 procent till 5,6 procent.

Senaste rapporten som redovisades i början av december fick ett helt annat mottagande – aktien rusade hela 22 procent på rapportdagen. Clas Ohlson har fått fart på den organiska tillväxten, som landade på 3 procent i Norden. Ett viktigt tillväxtbidrag kom från en e-handelsomsättning som ökade med 21 procent i årstakt. Lägg därtill att den underliggande lönsamheten stärktes.

Den stärkta utvecklingen kommer i spåren av bolagets handlingsprogram CO100+, ett program som kombinerar tillväxtinitiativ med kostnadsbesparingar. Åtgärderna belastar tillfälligt rörelsemarginalen med 1–2 procentenheter, med målet att nå 5 procents årlig organisk tillväxt och en rörelsemarginal på 6–8 procent.

På kostnadssidan är det största greppet reträtten från Storbritannien och Tyskland, där alla fysiska butiker nu stängts. Bland tillväxtinitiativen märks exempelvis ett nytt samarbete med Kolonial.no – Norges största nätbaserade matbutik. Förhoppningen är att det ska bli lika framgångsrikt som samarbetet med den svenska nätmatbutiken Mathem, där ungefär var femte beställning numera innehåller någon vara från Clas Ohlson. I ett annat initiativ genomförde Clas Ohlson nyligen ett pilotprojekt på Amazons brittiska sajt, där vd Lotta Lyrå var nöjd med utfallet och nu siktar på att skala upp affären med ett ökat produktutbud.

Clas Ohlsons fokus på att testa nya distributionskanaler ska ses i ljuset av att bolaget alltjämt har en väldigt butiksfokuserad affär, där hela 94 procent av intäkterna hämtades under senaste räkenskapsåret. I den fysiska butikshandeln får Clas Ohlson brottas med dels konsumenter som väljer att e-handla i stället, dels hård konkurrens från flera andra expansiva butikshandlare, såsom Jula och Biltema.

Medan vissa konkurrenter, däribland Biltema, fortsätter att expandera kraftigt med nya butiker så har Clas Ohlson varit betydligt mer defensivt på den fronten. Ledningen talar i stället om att optimera det befintliga butiksnätet i Sverige, Norge och Finland. Hyror omförhandlas, lägen ses över och butikers storlek och typ kan förändras. Innevarande räkenskapsår innebär det att två butiker har stängts, att fem till ska gå samma öde till mötes, att två butiker flyttas och att två helt nya butiker ska öppnas.

Utan någon butiksexpansion att tala om och med en mycket begränsad e-handel, som visserligen växer snabbt, är det svårt att inte hålla med analytikerkåren i deras prognoser om ingen eller mycket låg omsättningstillväxt i det korta perspektivet. På kostnadssidan är den mest lättplockade frukten, butiksstängningar utanför Norden, dessutom plockad. Antas ändå att Clas Ohlson når 8 procents rörelsemarginal nästa räkenskapsår, alltså högst upp i bolagets målintervall, landar p/e-talet för ett närmast obelånat Clas Ohlson på drygt 14. Det är en nivå som signalerar högre förväntningar på vinsttillväxt från investerarna. Affärsvärldens bild är dock att osäkerheten är stor.

Kortsiktigt har oron för e-handelshotet visserligen visat sig ha varit överdrivet i fallet Clas Ohlson. Likt H&M har bolaget tack vare ett utgångsläge med bra marknadsposition, starka finanser och god lönsamhet i högre grad kunnat kontrollera sitt eget öde. Även om tillväxt- och lönsamhetstrenderna i ett längre perspektiv är en trist historia (se diagram), så är Clas Ohlson långt ifrån ett krisbolag.

Det framstår dock som väl spekulativt att pensla in för stora förhoppningar kring bolagets famlande med olika tillväxtinitiativ. Risken är snarare att alla försök att hålla uppe försäljningen och försvara marknadsandelarna, utbyggd e-handel, nya distributionskanaler – och kanske sänkta priser – i slutändan slår mot lönsamheten.

Den påtagliga osäkerheten och risken för ytterligare lönsamhetspress ska ställas mot att det är svårt att vara direkt negativ till ett nästan obelånat bolag med en direktavkastning på 5,6 procent som dessutom för tillfället växer organiskt. Affärsvärlden ser ett typiskt vänteläge i Clas Ohlson, där nuvarande kurs på ett ganska bra sätt speglar bolagets möjligheter och risker. I detaljhandeln föredrar Affärsvärlden i stället betydligt mer ifrågasatta Byggmax som för tillfället ingår i modellportföljen Avkastningsportföljen.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom