Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fynda en snabbväxare

2019-11-27 18:00
Eworks vd Zoran Covic.

Trots en ledande marknadsposition och ihållande tvåsiffrig tillväxttakt handlas konsultmäklaren Ework till pressade värderingsmultiplar. Affärsvärlden tar rygg på insynspersonerna.

KÖP Konsulthaussen på Stock­holmsbörsen var total när Affärsvärlden analyserade konsultmäklaren Ework i nummer 15/2019. Konsultjätten CGI hade just lagt ett bud på det Stockholmsbaserade Acando, och nu letade marknaden efter nästa uppköpskandidat.

Ework var ett av bolagen som drogs med i sektoryran. Affärsvärlden såg ett bolag med trenden i ryggen, men uppvärderingen avskräckte från köp i aktien. Rådet blev att vänta på ett bättre ingångsläge.

I dag handlas aktien till 70 kronor, motsvarande en kursnedgång på drygt 25 procent sedan i våras. Ework har hunnit lämna tre delårsrapporter, samtliga med ett tydligt budskap: konsultmarknaden är på väg mot en avmattning.

Försvagningen på marknaden beskrivs av bolaget som direkt konjunkturrelaterad. Osäkerhet i världsekonomin gör att kundernas projekt läggs på is, men en ordentlig konjunkturnedgång kan samtidigt ge nya affärsmöjligheter för Ework när allt fler företag behöver extern hjälp för att omorganisera sig för sämre tider. Bolagets ledande marknadsposition och tidigare gjorda investeringar i digitalisering gör att bolaget har vässat sin konkurrenskraft och kan fortsätta växa på en marknad som mattas av.

För trots Eworks dystra marknadsrapportering redovisar bolaget fortfarande en stabil tillväxt i affären. Under årets första tre kvartal har bolagets genomsnittliga tillväxt legat på 15,5 procent, vilket är väl över genomsnittet för andra konsultbolag även om det är en bra bit från Eworks femårssnitt på 24 procent. Resultatet har däremot inte hängt med i samma takt: rörelsemarginalen tyngs delvis av kostnader relaterade till bolagets nya systemplattform, men också av en förändrad försäljningsmix. När rapporten för bolagets tredje kvartal släpptes förra veckan slopade bolaget det högt uppsatta målet om att växa vinsten per aktie med 20 procent per år.

I Affärsvärldens uppdaterade prognoser för kommande år räknar vi med en tillväxt om 10 procent, en halvering från vår senaste prognos på 20 procent. De uppdaterade estimaten tar höjd för en fortsatt avsvalnad konsultmarknad, där Ework kommer lägga allt mer kraft på att göra organisationen mer kostnadseffektiv. Affärsvärlden räknar emellertid inte med att rörelsemarginalen kommer nå över 1 procent för helåret 2019.

Efter årets kursnedgång handlas Ework på treårslägsta och värderingen har kommit ner till riktiga fyndnivåer. Även om vi har skruvat ned estimaten för både tillväxt och lönsamhet så handlas aktien till ett p/e-tal på 10,9 och ev/ebit på 10,6 på våra prognoser för 2020. Det är lågt för ett marknadsledande, kapitalsnålt bolag med ihållande tvåsiffrig tillväxttakt. Det är lågt även för branschen – det genomsnittliga p/e-talet för fyra jämförelsebolag i Factsets konsensussammanställning ligger på 16,5. I våra ögon är det ett omotiverat stort värderingsgap.

Det verkar även en rad insiders tycka. Under hösten har flera ledningspersoner och styrelsemedlemmar ökat sina innehav. Senast förra veckan köpte styrelseordföranden Staffan Salén en ordentlig post till ett värde om 7 miljoner kronor.

Affärsvärlden är benägen att ta rygg på insynspersonerna. Visst finns det en betydande konjunkturrisk i Ework, men på dessa nivåer är alltför mycket negativt inprisat i värderingen. Köp aktien med en riktkurs på 87 kronor. Det motsvarar ett p/e-tal på 15 för 2020, fortfarande en rabatt relativt konkurrenterna.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom