Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Human värdering av aktien

2019-03-06 18:00
Humanas vd Rasmus Nerman. Foto: Humana

Omsorgsbolaget Humana visade tecken på tillfriskning under fjolåret. Det finns dock fortsatt för stora frågetecken kring bolagets två största affärsområden för att Affärsvärlden ska trycka på köpknappen.

VÄNTA Sverige har 290 kommuner. Drygt 240 av dem styrs nu av partikonstellationer som enligt Humanas vd Rasmus Nerman värnar valfrihet och ser att privata aktörer har en viktig roll att fylla i välfärden.

Det är goda nyheter för ett företag och en bransch som kanske mer än någon annan är beroende av den politiska arenan. Men politiska beslut har också varit Humanas huvudproblem de senaste åren. Med tvärvändningen i migrationspolitiken minskade efterfrågan inom individ- och familjeomsorgsverksamheten, som svarar för en tredjedel av omsättningen. Humanas största affärsområde Personlig assistans, runt 40 procent av omsättningen, drabbades samtidigt av Försäkringskassans restriktivare regler kring vem som ska få personlig assistans. Det sänkte under 2017 tillväxten till 2,8 procent och fick rörelseresultatet att dyka 17 procent.

Fjolåret såg totalt sett bättre ut för Humana med en organisk tillväxt på 3,4 procent för helåret och närmare 5 procent under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet ökade samtidigt med 24 procent under helåret. Vissa ljusglimtar fanns inom individ- och familjeomsorgsverksamheten i form av bättre utveckling för LSS-boenden och ett något högre resultat. Inom Personlig assistans lyckades Humana ta marknadsandelar och växa svagt på en fortsatt vikande totalmarknad. I sin helhet dras dock Humanas två största affärsområden fortsatt med problem. Individ- och familjeomsorgsverksamhetens omsättning minskade organiskt nästan 3 procent under 2018, främst på grund av lägre efterfrågan inom familjehem och öpp­envårdslösningar för barn och unga. Personlig assistans tunna marginaler minskade ytterligare 2018 till 5,9 procent, då höjningen av den statliga schablonersättningen inte kompenserade för löneökningarna.

Lyftet kom i stället från Humanas två minsta affärsområden, äldreomsorg samt övriga Norden – som till största delen består av individ- och familjeomsorg i Norge samt äldre-, individ- och familjeomsorg i Finland. Humana lyckades stabilisera den problemfyllda verksamheten i Norge, medan Finland växer både organiskt och genom förvärv. Totalt sett fördubblade affärsområdet resultatet.

Vad ska man då tro om framtiden? Det finns en del som talar för bolaget: stora delar av den privata vård- och omsorgssektorn i Norden är fortfarande fragmenterad, vilket ger möjligheter till fortsatta förvärv och effektiviseringar, senast gjordes ett större köp i Finland av Coronaria Hoiva. Ökade krav på kvalitet och specialisering talar också för att större aktörer kommer att ta marknadsandelar. Humana är etta på marknaden i Sverige inom såväl individ- och familjeomsorg som personlig assistans och tvåa på individ- och familjeomsorg i Norge och Finland. Underliggande finns också en tillväxt på marknaden driven främst av ökad psykisk ohälsa, fler äldre och att den privata sektorn på sikt väntas stå för en större andel av vård- och omsorg.

Samtidigt är Humana en relativt liten aktör på den del av marknaden som väntas växa mest: äldreomsorg. Inom personlig assistans finns lite som talar för återhämtning och marginalerna kan pressas ytterligare av löneökningar. Det återstår också för Humana att bevisa att bolaget kan dra nytta av sin storlek inom individ- och familjeomsorg, rörelseresultatet är lägre än för tre år sedan och kortsiktigt finns ingen vändning i sikte.

Utifrån den bakgrunden är det rimligt att Humana, med p/e-tal på 15 på vinsten 2018 och 12,5 för 2019, värderas lägre än liknande företag på börsen som Ambea (p/e 19 för 2018) och Attendo (p/e 23), som har en större andel inom snabbväxande äldreomsorg. Humana får till stor del bygga sin tillväxt på förvärv. Den politiska risken har visserligen minskat, men kan snabbt öka med en ny stor vårdskandal. Sammantaget ser Humana rimligt värderad ut i dagsläget och Affärsvärldens rekommendation är att avvakta.

redaktion@affarsvarlden.se

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom