Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hur förbättrar jag nätverket?

2008-05-20 21:00

Vänner och bekanta, kallades det förr i tiden. Nätverk, som vi säger i dag, är minst lika viktigt. Det vet veckans frågeställare. Men inte hur man skaffar ett.

FRÅGA:

Alla talar om vikten av att ha ett nätverk. Jag har arbetat på olika ställen i ganska många år. Har också bytt företag och arbetsgivare. På så sätt har jag lärt känna många personer som jag känner yrkesmässigt. Men min roll som chef har inneburit att jag inte har kunnat ha några närmare kontakter med kollegor och chefer. Sedan en tid har jag flyttat igen.

Har ett intressant chefsjobb med ansvar för marknad och försäljning. Kundkontakter är viktiga att underhålla, vilket jag gör. Samtidigt arbetar jag på att träffa nya presumtiva kunder, genom egna kontakter från tidigare jobb och genom att ta upp bekantskapen med gamla studiekamrater. Det är svårare än jag hade trott att arbeta upp nya kontakter i den här nya staden som är modell större. Jag studerade inte här och har heller aldrig arbetat här. Läste om nätverk i dina böcker, men har ändå svårt att praktiskt nå fram. Eftersom mina kontakter var något jag framhöll som positivt inför anställningsintervjun för den här tjänsten är det viktigt att förbättra det området. Skulle uppskatta om du kunde bistå mig i denna viktiga fråga.

”Når inte riktigt fram”

SVAR:

Att skapa och utveckla affärsnätverk tar tid, kraft och personligt engagemang. Börja där du står. Kartlägg det nätverk du redan har och försök att bygga vidare på det. Jag har mött framför allt kvinnor som inte ser vilket affärsnätverk de faktiskt har. Man ser inte skogen för alla träd. Det händer att vi undervärderar människor i vår omgivning. Det är svårt att bli profet i sitt eget land. Tänk igenom vilka branscher du önskar koncentrera dig på? Vilka ansvarsområden bör personerna ha? Ekonomichefer, it-chefer eller liknande? Vilket land eller region är relevant? I Stockholm kan exempelvis Stockholms Handelskammare vara en utmärkt mötesplats. Andra nätverksplatser är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och olika branschnätverk. Fundera över vilka mötesplatser som finns där du bor och verkar – ställen där människor du önskar lära känna bättre samlas.

Glöm inte att underhålla befintliga kontakter och kunder. De kan vara en bra språngbräda i arbetet att lära känna nya personer. Hur många nya människor är det rimligt att du kan skapa kontakt med på lagom nivå? Det är inte alltid kvantiteten är det viktigaste. Kanske några få, med rätt profil, är bättre. Kvalitet.

För att inkluderas i ett nätverk måste du själv bidra – ge till andra. Du kan inte bara få – exempelvis tjänster. Balans mellan att ta och ge är en viktig, oskriven regel i nätverkssammanhang. Ömsesidig nytta och glädje människor emellan. Slutligen, affärsnätverk är inget nytt, modernt påfund. Män har i alla tider arbetat med nätverk och kontakter i affärssammanhang. Det gällde redan på de gamla grekernas tid. Lycka till!

GUNILLA ARHÉN

Vd för och grundare av chefsutvecklings- och mentorprogrammet Ruter Dam. Gunilla Arhén föreläser om karriärfrågor och ger individuell karriärrådgivning åt män och kvinnor inom näringslivet. Författare till sex böcker, bland annat Mentor – hand­boken för både adepter och mentorer och Karriär – råd för navigering i maktens labyrinter.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom