Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Jagar nya spel-juveler

2020-03-25 18:00
G5 Entertainments vd Vlad Suglobov.

Mobilspelsbolaget G5 Entertainment värderas lågt och har en stor nettokassa. Kan det nya spelet Jewels of Rome bli den succé som många hoppas på så finns stor uppsida i aktien.

KÖP G5 Entertainment är en utvecklare och förläggare av mobilspel. Bolaget sysslar uteslutande med så kallade free to play-spel, som alltså är gratis att spela, men där användaren kan betala för att köpa extra förmåner i spelet.

Spelen riktar sig särskilt mot kvinnor över 35 år. Flera av de största spelen går ut på att leta efter vissa gömda objekt som är klurigt dolda, så kallade hidden object-spel. Spelen säljs globalt på alla stora plattformar, som exempelvis Appstore, Amazon och Google Play.

G5, som grundades 2001, har uppvisat en fenomenal tillväxt fram till och med 2018. I fjol bromsade tillväxten in rejält och intäkterna sjönk i stället med 15 procent. Det beror främst på att det tidigare succéspelet Hidden City tappat intäkter.

Hidden City står för merparten av G5:s intäkter. Ledningen i G5 vill av konkurrensskäl inte uppge hur stor andelen är, men gissningsvis kring 50–55 procent. Intäkterna från Hidden City kommer sannolikt fortsätta att minska. Men samtidigt så verkar intäktstappet ha stabiliserats. Spelet befinner sig helt enkelt i en mogen fas.

Hidden City lanserades redan 2014 och är ett licensierat spel. Nuvarande licensavtal löper till 2024 och G5 har rätt att förlänga avtalet i femårsperioder.

I takt med den starka operativa utvecklingen de senaste åren har G5 anställt mycket personal. Bolaget har i dag cirka 630 anställda. Spelutvecklingen sker i Östeuropa, närmare bestämt i Ryssland och Ukraina.

G5 Entertainment jagar nu nästa stora spelsuccé som skall ersätta Hidden City. Bolaget satsar allt mer på spel utvecklade i egen regi. G5 slipper då nämligen dela intäkterna med en partner, vilket innebär högre marginaler. Bruttomarginalen under 2019 stärktes som ett resultat av detta med 5 procent­enheter till 57 procent.

Andelen egna spel i spelportföljen uppgick till cirka 40 procent vid årsskiftet. För två år sedan var motsvarande siffra ungefär 20 procent.

Sommaren 2019 lanserades spelet Jewels of Rome som är ett så kallat match-3-spel. Det går ut på att para ihop objekt med samma färg och påminner lite om Candy Crush, ett av världens bäst säljande mobilspel.

Jewels of Rome har sedan i somras uppvisat en tvåsiffrig sekventiell tillväxt varje månad. Under fjärde kvartalet 2019 stod spelet för 10 procent av koncernens totala intäkter. I januari i år var motsvarande siffra över 15 procent.

Ledningen i G5 framhäver även att Jewels of Rome nått högre månatliga intäkter än vad bolagets tidigare mest framgångsrika egenutvecklade spel Mahjong Journey gjort. Konkurrensen inom match-3-spel tror vi dock är tuffare relativt sett inom hidden object. I fjol lanserade G5 totalt sett 5 nya spel. Alla spel kommer av förklarliga skäl inte bli succé, men starten av Jewels of Rome har alltså hittills varit framgångsrik. Målsättningen är att lansera ytterligare 5 spel 2020. På längre sikt är ambitionen 2–4 nya spel per år.

I rådande börs- och samhällsklimat är det omöjligt att inte reflektera över hur bolagen påverkas av corona. G5 har noterat en ökad aktivitet. På den kinesiska marknaden, som står för 3–4 procent av bolagets totala intäkter, ökade omsättningen med 26 procent från januari till februari justerat för kalendereffekter. Den asiatiska marknaden som helhet utgör ungefär en fjärdedel av koncernens intäkter. Japan dominerar.

Finanschef Stefan Wikstrand uppger för Affärsvärlden att personalen erbjuds möjlighet att arbeta hemifrån. Verksamheten som den står och går är i mångt och mycket skyddad då de spel som är lanserade genererar intäkter. Däremot finns viss risk att uppdateringar och nylanseringar skulle kunna försenas om effekterna av corona blir långdragna.

Marknaden för mobilspel spås växa med omkring 10–15 procent årligen de kommande fem åren enligt diverse branschbedömare. Dock med en hel del variationer mellan enskilda segment och geografiska marknader. Men det råder ingen tvekan om att tillväxten i marknaden är god.

Årets första kvartal brukar vara något säsongsmässigt svagare. Hur stor effekten från corona blir återstår att se. På helårsbasis räknar vi med att G5:s intäkter växer med 5 procent. Då räknar vi med att de egna spelen uppvisar solid tillväxt och att Hidden City fortsätter minska. Större andel intäkter från egenutvecklade spel kommer stärka bruttomarginalen ytterligare.

I samband med bokslutet i februari framhävde ledningen med vd Vlad Suglobov i spetsen att bolaget inte väntar sig några enastående vinstmarginaler under första halvåret 2020. Utan troligtvis nedre delen av det historiska intervallet före Q3 och Q4 2019. Det tolkar vi som omkring 4–5 procent. Under andra halvåret siktar G5 på att stärka marginalen. Vi räknar med en rörelsemarginal om 5,5 procent på helårsbasis. På sikt tror vi G5 når 7 procent. Det är i nivå med snittet för de senaste fem åren.

Mobilspelsbolag värderas dock inte särskilt högt. Även om vi använder en ganska konservativ multipel på 7 gånger rörelsevinsten så är uppsidan fin. Omkring 50 procent. Branschen som helhet bör däremot gynnas av att folk håller sig inomhus i större utsträckning.

I mitten på mars köpte vd Vlad Suglobov 15 000 aktier för drygt 1,2 Mkr. Suglobov är fortsatt största ägare med cirka 7 procent av aktierna.

Sammantaget gillar vi G5:s omställning mot mer egenutvecklade spel och en mer diversifierad spelportfölj. Bolaget har över tid uppvisat en fin tillväxthistorik och gynnas av den underliggande tillväxten i marknaden. På kort sikt finns osäkerheten kring corona och dess effekter. Det stora beroendet av Hidden City är också ett minus. G5 har dock en solid finansiell ställning med en betydande kassaposition. Möjligheten att det nya spelet Jewels of Rome kan bli en juvel för aktie­ägarna finns. Rådet blir köp, men bara för den riskvillige.

Björn Rydell

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom