Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köper ÖOB till fyndpris

2019-02-27 18:00

Lågpriskedjan Europris styrkeposition ger inga större avtryck i aktiekursen. Då fås defensiv tillväxt till fortsatt röd prislapp.

KÖP Norges största lågprishandlare Europris gavs köpråd i nummer 37/2017. Från startnivån 35,40 kronor gick aktien dock svagt och stängde nära 40 procent lägre på 21,5 kronor ett år senare.

Kursdippen till trots så avslutade de numera 258 butikerna fjolårets försäljningstrend i dur. Kedjans jämförbara samt totala försäljning ökade med 2,2 respektive 5,3 procent 2018, en fortsatt tydlig ledning mot totalmarknadens ökningar om 0,8 respektive 1,3 procent. Kampanjvolymerna mot slutet av 2018 slog i taket för Europris logistikkapacitet, med extrakostnader som följd. Trots det, och för varmt sommarväder, samt investeringar inför uppstarten av nytt centrallager, blev 2018 års justerade rörelsemarginal (ebit) hälsosamma 9,9 procent (10,3 procent 2017) och 94 procent av jämförbara butiker var lönsamma.

Framåtblickande på Affärsvärldens prognos handlar börsen Europris till runt 9 gånger 2019 års rörelseresultat, ev/ebit. Det är lågt mot en stabilt hög lönsamhet och skapligt hög kapitalförräntning. Det är även lågt relativt finländska Tokmannis (köpråd i nummer 10/2018) och Clas Ohlsons ev/ebit 11 för 2019 enligt Factset, utifrån jämförelsebolagens lägre ebit-marginaler på 6 respektive 5 procent.

Utanför basprognosen finns förra sommarens underrapporterade, och i vårt tycke underskattade, strukturaffär där Europris inledde inköpssamarbete med och tog ett 20-procentigt delägande i svenska ÖOB, samt fick köpoption att förvärva hela ÖOB bortåt 2021.

Affären utökar en inköpsallians till en total volym på hela 17,1 miljarder norska kronor, där Europris står för 5,9 miljarder, Tokmanni för 7,6 miljarder och ÖOB för 3,6 miljarder. 20-procentsposten i ÖOB samt förvärvsoptionen på resten utgår från den mycket attraktiva värderingen 7,7 gånger ebitda-resultatet för 2018 respektive 2019–2020 års snitt. ÖOB:s resultat är då i utgångsläget nedtryckt av senare års pressade lönsamhet och inkluderar inte de stegvisa synergier som bör uppstå om båda parter går in fullhjärtat i samarbetet.

Europris står välinvesterat för att försvara ledarpositionen i Norges strukturellt växande lågprismarknad. Samtidigt är e-handelskonkurrensen mot lågpris än så länge svår att få lönsam, inte minst i den logistiska mardrömsmarknaden Norge. Ny ettårig riktkurs sätts till 46 norska kronor, eller 14 gånger 2019 års rörelsevinst. Längre fram kan ÖOB-affären och även Tokmanni-samarbetet visa vägen till en ännu starkare pan-nordisk lågprisjätte.

Fotnot: Europris är innehav i två av tilläggstjänsten Affärsvärlden Analys+ modellportföljer: Nordiska Värdeportföljen samt Småbolagsportföljen.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom