Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lockande rabattvärdering

2019-04-17 18:00
Semcons vd Markus Granlund.

Temperaturen i konsultsektorn har höjts efter ÅF:s köp av Pöyry och budet på Acando. Teknikkonsulten Semcon fortsätter att fokusera på lönsamheten och är ett möjligt byte givet den pressade värderingen.

KÖP Senast Affärsvärlden analyserade Semcon var i nummer 1-2/2018. Teknikkonsulten hade just lagt ett mellanår bakom sig, och såg ut att vara redo att skörda frukterna av flera år med omstruktureringar i verksamheten.

År 2018 blev också ett år med förbättrad lönsamhet, där rörelsemarginalen steg från 5,4 till 6,5 procent. Förbättringarna kom från fortsatta effektiviseringar och nya, mer lönsamma erbjudanden från bolaget. Den positiva utvecklingen samt trenden med ökad konsolidering i konsultsektorn har satt spår i aktiekursen, som är upp 30 procent i år.

Omstruktureringarnas tid är dock ännu inte förbi. I mars i år meddelade vd Markus Granlund att bolaget genomför ett nytt effektiviseringsprogram inom det största affärsområdet Engineering Services. Besparingarna sker framför allt inom supportfunktioner och beräknas få en marginellt positiv resultateffekt redan under 2019. De totala årliga besparingarna om 10 miljoner kronor beräknas få full effekt från och med 2020.

Semcon fortsätter därmed på den inslagna vägen: bolaget väljer att fokusera på kärnaffären och sätter tillväxten i andra hand. Den organiska tillväxten lyckades ändå leta sig upp till 2 procent under fjolåret, vilket är över bolagets genomsnitt på 1 procent de senaste fem åren.

I samband med omstruktureringarna stärks det digitala erbjudandet genom en ny division med digital spetskompetens inom bland annat ai-teknik (artificiell intelligens). Det är ett viktigt beslut för bolaget. Semcons absolut största kundbas finns inom den högcykliska fordonssektorn, även om exponeringen har minskat de senaste åren. Bilindustrin bromsade in under 2018, och den nedåtgående trenden spås hålla i sig även under 2019. Dels är det den vikande konsumtionen i Kina som tynger sektorn, dels är omställningen mot elfordon en utmaning. Att Semcon i detta skede väljer att fokusera på ökad produktutveckling framför expansion är helt rätt.

Det är mycket som lockar med Semcon. Bolaget kommer allt närmare sitt mål om en rörelsemarginal på 8 procent och levererar dessutom en direktavkastning på drygt 5 procent efter fjolårets höjda utdelning. Aktien är dessutom attraktivt värderad i den stekheta konsultbranschen.

På Affärsvärldens prognoser för 2019 respektive 2020 ligger ev/ebit på 7,7 respektive 7,0. Det är en bra bit under motsvarande multiplar för branschkollegerna Sweco och ÅF, som förvisso har högre marginaler, lägre exponering mot högcykliska sektorer, bättre historik och bör premieras därefter. Rabatten på över 50 procent ter sig dock väl tilltagen gentemot de större konsultjättarna. Senast vi jämförde bolagen låg motsvarande rabatt på 25 procent. Semcons ökade fokus på att snygga till marginalerna i kombination med den pressade värderingen gör också bolaget till en potentiell uppköpskandidat. Frågan är dock om och på vilka nivåer huvudägaren JCE Group, som varit med sedan 2007, är villiga att släppa sin post.

Ett köp i Semcon är förenat med hög risk. Förutom det överhängande konjunkturspöket finns flera osäkerhetsfaktorer med produktutvecklingen och ett växande konkurrenshot från mer nischade och snabbfotade aktörer. Men den låga värderingen i kombination med ökad sektorkonsolidering frestar alltför mycket för att Affärsvärlden ska hålla sig ifrån köpknappen.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom