Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyfter med nya drivkrafter

2019-09-18 18:00
Lindabs vd Ola Ringdahl.

Lindab har börjat få ordning på lönsamheten. Framöver borde förvärv och renodling kunna lyfta aktien ytterligare.

KÖP Ventilationsfirman Lindab köpstämplades i såväl nummer 50/2017 som drygt ett år senare i nummer 1–2/2019. Båda gångerna handlades aktien kring 67 kronor, vilket givet nuvarande kurs kring 95 kronor innebär en avkastning på över 40 procent på knappt två år, respektive knappt ett år. Än bättre såg det ut i somras då aktien i mitten av juli var uppe i som mest nära 120 kronor. Därefter har dock dystrare konjunktursignaler satt sina spår i aktiekursen.

Halvårsrapporten var det emellertid inte många fel på. Den organiska tillväxten var 5 procent under andra kvartalet medan rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med hela 61 procent. På den negativa sidan var det framför allt affärsområdet Profile Systems som utvecklades svagt, med en organisk tillväxt på –7 procent i kvartalet, drivet av en avmattning på främst den svenska marknaden, som står för omkring hälften av affärsområdets omsättning.

Lindabs starka lönsamhetsutveckling gör att Affärsvärldens tidigare prognoser framstår som för konservativa framåtblickande. Med en trolig rörelsemarginal på drygt 9 procent ser Lindab ut att kunna gå mot ett rörelseresultat över 900 miljoner kronor nästa år, vilket ger en värdering på knappt 9 gånger rörelsevinsten (ev/ebit).

Mer skeptiskt lagda placerare ser här ett cykliskt bolag som handlas med en låg multipel på en högkonjunktursmarginal. Kort sagt är aktien då inte fullt så billig som den ser ut att vara. Återgår lönsamheten till mer normala Lindab-nivåer – sett i backspegeln – kring 7 procents rörelsemarginal ger det i stället ett ev/ebit på knappt 12.

En mer optimistisk tolkning är att Lindab under ny ledning håller på att förändras till det bättre och att det finansiella målet om 10 procents rörelsemarginal är i sikte – och att aktien rent av är ännu billigare.

Affärsvärlden lutar åt att Lindab har potential att nå tvåsiffriga marginalnivåer, inte minst via de genomgripande förändringar som nye vd:n Ola Ringdahl genomfört. I intervjun i Affärsvärlden nummer 34/2019 var han exempelvis tydlig med hur den nya organisationen blivit mer decentraliserad och resultatinriktad.

– Det allra första var att skapa tydlighet när det gäller ansvar. Frågan om vem som var ansvarig behövde lösas på många nivåer. Det har vi löst genom att skapa omkring ett hundra resultatenheter där varje chef har ett helhetsansvar för både kostnader och intäkter. Vi har också skärpt fokus på att produkterna alltid ska levereras i tid till kund, sa Ola Ringdahl.

Vidare finns alltjämt en renodlingspotential i Lindab. Tidigare problembarnet Building Systems behölls inom koncernen när Lindabs utvärdering kring verksamhetens framtida ägande bara erhöll ett par skambud på verksamheten. Under andra kvartalet ökade affärsområdets rörelsemarginal från –1,8 procent i fjol till +7,0 procent. Håller den utvecklingen i sig kan Lindab möjligen avyttra verksamheten till en mer rimlig prislapp framöver.

En sådan avyttring skulle ge Lindab ännu mer krut till nya förvärv inom ventilationsområdet, något Ola Ringdahl lät alltmer öppen för i halvårsrapporten. ”Vi börjar bli redo att titta mer aktivt på möjliga tilläggsförvärv, framför allt inom Ventilation Systems”, hette det i rapportens vd-ord.

Redan innan en eventuell avyttring har Lindabs finanser stärkts rejält de senaste åren. Nettoskulden/ebitda-resultatet, exklusive IFRS 16-effekter, lär vid årsskiftet understiga 1,0, vilket ger Lindab gott om förvärvsutrymme upp till det finansiella målet om en nettoskuld/ebitda understigande 2,5.

Även om den stora omvärderingen ligger bakom Lindab så finns det fortsatta drivkrafter för en fortsatt god kursutveckling: renodling, förvärv inom ventilationsområdet samt – möjligen – en högre multipel på en ytterligare förbättrad lönsamhet. Och har Lindab mot förmodan inte alls förbättrats är ev/ebit kring 12 på en normal marginal inte någon direkt ansträngd värdering. Risk/reward talar därför för att Lindab bör stanna i portföljen. Affärsvärlden behåller köprådet.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom