Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Motvind för portföljen

2019-03-06 18:00

Småbolagsportföljens första affärer har gett avkastningen en törn. Även om portföljen är före index sedan start har flera innehav backat sedan köptillfället.

Småbolagsportföljen inledde februari starkt, men avslutade något svagare. Trots att det är rödare än vanligt bland innehavens avkastningsrader fortsätter Småbolagsportföljen ändå att överavkasta mot index.

De nya innehaven har fått sig en trög start. Just efter att Småbolagsportföljen bytt ut aluminiumbolaget Gränges till förmån för den mindre branschkollegan Profilgruppen, aviserade vd Per Thorsell sin avgång. Aktien är ned 5,6 procent efter beskedet.

Trots nedgången står Småbolagsportföljen fast vid bytet av aluminiumbolag, även om det var jämnt lopp mellan bolagen. Både Gränges och Profilgruppen tillverkar profiler och komponenter i aluminium, och värderas till p/e-tal kring 10.

Däremot säljer de till olika marknader. Gränges har större exponering mot den asiatiska marknaden, och guidade i den senaste rapporten för ett skakigt 2019. Profilgruppen å andra sidan har sin huvudmarknad i norra Europa, och har guidat för ett starkt kommande år. Trots osäkerheterna kring vd-posten behåller vi den lilla positionen i Profilgruppen i portföljen.

Ytterligare en nyhet i portföljen är Kopparbergs. Bryggeriaktien är sedan länge en Affärsvärlden-favorit, för tillfället pressad av Brexit-oro. Småbolagsportföljen utnyttjade läget och köpte aktier veckan före rapport, vilket visade sig vara väl våghalsigt.

Trots fina resultat och vd Peter Bronsmans bedyranden om att bolaget är väl förberett för Brexit rasade aktien ned till 153 kronor. Nu har aktien återhämtat sig något och handlas kring nivåer runt 162 kronor, vilket innebär en liten förlust sedan Småbolagsportföljen köpte in aktien tidigare i februari.

Mest ned i portföljen är dock den lilla positionen (1,5 procent av portföljvärdet) i Bimobject. Trots den blygsamma storleken i portföljen kan det ändå vara värt att titta lite närmare på bolaget.

Bimobject har haft ett motigt sista halvår. Bolagets grundare och vd Stefan Larsson beslutade i januari för att ta ett kliv tillbaka i bolaget, och EQT-partnern Johan Svanström har gått in som interims-vd.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet blev –34 miljoner kronor (–4 miljoner kronor motsvarande period 2017), vilket summerade till en rörelseförlust för helåret 2018 om –98 miljoner kronor, nära nog en fördubbling från –50 miljoner året innan. Bakom tappet står bland annat en trög marknad i USA, där Johan Svanström självkritiskt konstaterar att säljorganisationen och styrning inte har lyckats exekvera.

Den tillförordnade vd:n är tydlig med att det finns mycket kvar att göra, men att digitaliseringsvågen i byggsektorn fortfarande är i sin linda. Potentialen är därmed fortsatt stor. Men frågan är hur mycket resan mot världherravälde och/eller lönsamhet kommer kosta för bolaget. Kassan på drygt 300 miljoner kronor kan te sig stabil med ett negativt kassaflöde på cirka 80 miljoner kronor per år. Men den intensifierade expansionsfasen med förvärvsfokus kommer förmodligen bränna mer kapital än så.

För att sluta i dur så kan man konstatera att Småbolagsportföljens riskminimeringsstrategi fungerar. Positionerna i både Bimobject och Profilgruppen hålls relativt små just för att likviditeten är låg och volatiliteten hög, vilket har dämpat effekten på portföljen.

De större innehaven går lyckligtvis desto bättre. Enea och Proact är båda upp över 30 procent sedan portföljens start, vilket bidrar till portföljens avkastning på 16,5 procent sedan starten vid årsskiftet.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom