Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Omotiverat stor premie

2018-05-16 18:00
Foto: Mito Images/REX/IBL

Hiqs första kvartal var svagare än väntat. Kombinationen av svag nettorekrytering, historiskt höga värderingsmultiplar och måttlig vinsttillväxt lockar inte i nuläget.

Hiq har länge varit den lysande it-konsultstjärnan på börsen med överlägsen lönsamhet och stabilitet. Jämfört med för drygt tio år sedan har rörelsemarginalen dock pressats från 20 procent till cirka 12 procent de senaste åren, det vill säga under bolagets långsiktiga finansiella mål om 15 procent. I våra prognoser för de närmaste åren förväntar vi oss inga markanta förbättringar givet den tuffa rekryteringsmarknaden och fortsatt hårda prispressen.

Även på tillväxtsidan har Hiq bromsat in. De senaste femton åren har Hiq växt med i genomsnitt 10 procent per år. Om vi snävar in till den senaste femårsperioden landar tillväxten på 5 procent per år. Givet en i princip stillastående rörelsemarginal har vinsten per aktie i genomsnitt bara ökat med 3 procent per år under denna period.

Årets första kvartal bekräftade alla dessa trender. Omsättningen ökade endast 1 procent samtidigt som vinsten per aktie föll med hela 22 procent jämfört med samma period föregående år. Utöver en negativ påskeffekt har verksamheterna i Göteborg och Finland inte utvecklats lika starkt som föregående år.

Ett varningstecken är den svaga nettorekryteringen på 2,9 procent som sätter ramarna för omsättningstillväxten de närmaste kvartalen. Ett litet förvärv i Linköping adderar dock ett 20-tal konsulter i maj. Hiq har samtidigt en stark balansräkning som kan användas för fortsatta förvärv. Historiskt har dock Hiq prioriterat organisk tillväxt och vi räknar inte med några större förvärv framöver.

Hiq är ett kvalitetsbolag med en väldiversifierad kundbas, om än hög Sverigeexponering med drygt 80 procent av intäkterna. Värderingsmässigt landar Hiq på ev/ebit 17,3 och 16,3 på våra prognoser för 2018 och 2019. Det är högst upp i det historiska värderingsintervallet och väsentligt högre än konkurrenterna. Frågan är hur länge Hiqs historiska premievärdering relativt övriga konsultsektorn är motiverad, givet den historiskt måttliga vinsttillväxten och de ljumma utsikterna.

Affärsvärlden bedömer att en betydligt mindre premie är motiverad. En hög direktavkastning ger stöd, men vi bedömer att bättre ingångslägen kommer framöver. Sälj med riktkurs 60 kronor.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom