Skanska: Fet orderbok och rättvis värdering

Byggrörelsen går fortsatt riktigt bra i Skanska tack vare högt ordertryck i USA. Återhämtningen inom projektutvecklingen är mer dämpad.
Skanska: Fet orderbok och rättvis värdering - Portage Bay Bridge
Bild på Portage Bay Bridge i Seattle, USA. Skanska fick i mars uppdraget att bygga om denna och andra förbindelser så de bland annat är motståndskraftiga i händelse av jordbävningar. Ordern var på hela 1,4 miljarder dollar.
Skanska B
Börskurs: 189,00 kr Antal aktier: 419,9 m
Börsvärde: 79 361 Mkr Nettokassa: 4 563 Mkr
VD: Anders Danielsson Ordförande: Hans Biörck

Skanska (189 kr) har tillsammans med de flesta andra av börsens byggaktier fått en kursmässig revansch under det senaste året.

Här skriver vi något om senaste rapporten och utvecklingen för bolaget. Mer om affärsmodell och annat finns i senaste analysen (se länk).

Det som sticker ut särskilt är att Skanska har en mycket hög orderingång under en för byggindustrin svag period, särskilt i Norden. I Q1 tog Skanska affärer för 46,9 mdr kr (25,8) och orderstocken ligger nu på 1,17x årsomsättningen vilket alltså indikerar expansion mitt under lågkonjunktur.

Affärsvärldens huvudscenario 2023 2024E 2025E 2026E
Omsättning 167 168 168 840 173 905 179 122
 – Tillväxt +2,4% +1,0% +3,0% +3,0%
Rörelseresultat 5 282 6 754 7 826 8 419
 – Rörelsemarginal 3,2% 4,0% 4,5% 4,7%
Resultat efter skatt 4 998 4 762 5 945 6 386
Vinst per aktie 12,17 11,30 14,20 15,20
Utdelning per aktie 5,50 6,00 6,50 7,50
Direktavkastning 2,9% 3,2% 3,4% 4,0%
Avkastning på eget kapital 9% 8% 10% 10%
Avkastning på operativt kapital 13% 16% 20% 22%
Nettoskuld/Ebit -2,0 -2,3 -2,5 -2,9
P/E 15,5 16,7 13,3 12,4
EV/Ebit 14,2 11,1 9,6 8,9
EV/Sales 0,4 0,4 0,4 0,4

Hela 57% (52%) av orderstocken på 251 mdr kr per 31/3 finns i USA som alltså är den marknad som driver tillväxten i Skanska. Det fortsätter att byggas mycket vägar, broar, sjukhus och skolor i USA. Även anläggningsmarknaden i Norge går bra medan det ser sämre ut i Sverige och övriga Europa.

Målet för Skanska är att tjäna minst 3,5% i rörelsemarginal inom sin byggrörelse. Det har man klarat tre år i rad (2021-2023) men i Q1 faller resultatet 35% vilket sänker siffran till 3,3% på rullande 12 månader (R12M). Kvartalet belastades med en nedskrivning om 370 Mkr avseendet ett byggprojekt i UK.

Ledningen var noga med att lyfta fram att projektet togs för 10 år sedan till en typ av villkor Skanska inte ingår numera. Budskapet är att man är mycket selektiva i sin budgivning – trots att den höga orderingången skulle kunna ses som ett tecken på raka motsatsen. Kvartalets nedskrivning var den första betydande negativa engångsposten på flera år så börsen bortser troligen från detta, särskilt som det alltså rör sig om en gammal affär.

Vårtecken på bomarknaden

Skanskas projektutveckling hade ett tufft 2023. Den sker i två grenar, bostäder respektive kommersiella lokaler där Skanska just nu sysselsätter 15,4 respektive 44,5 mdr kr i kapital. Den huvudsakliga finansieringen sker i form av förskottsbetalningar från byggrörelsens kunder även om det blivit lite svårare att få ut medel i förskott när räntorna ökat.

(Mkr) Q1-24 Q1-23
Order, mdr 46,9 25,8
Intäkter 36 389 34 878
Rörelseresultat 497 394
 – varav Byggverksamhet 669 1033
 – varav Bostadsuteckling 23 -314
 – varav Kommersiell fastighetsutveckliing -166 -142
 – varav Förvaltningsfastighter 50 30
Rörelsemarginal 1,8% 3,0%
Vinst per aktie, kr 1,28 1,04
Avser Mkr om inte annat anges. Segmentresultaten summerar ej till koncernsiffran pga centrala poster mm.

Höga räntor slog mot efterfrågan och värden i fjol. Skanska tog ca 3 mdr i olika nedskrivningar. Nu syns vissa vårtecken ändå, särskilt på bostadssidan. För Q1 gjorde enheten +23 Mkr i rörelsevinst (-314) då antalet sålda bostäder steg till 511 (132). Ett fall framåt, även om nivån är klart under normalläget kring 3 500 enheter i årstakt 2020-22. Skanska lyfter fram att exklusive deras koncept för lågprisbostäder Boklok så var rörelsemarginalen 8,9%.

På den kommersiella sidan har Skanska en verksamhet i USA som står för 45% av sysselsatt kapital. Hyresmarknaden är svag i USA där efterfrågan på kontor inte repat sig efter pandemin som i Europa eller Norden. Dessutom verkar räntesänkningar skjutas på framtiden. I Q1 låg rörelsevinsten på -166 Mkr efter nedjusterade värden just i USA.

Skanska ger en löpande bedömning av marknadsvärdet för portföljen inom kommersiell utveckling. Siffran var i Q1 var 57,8 mdr kr. Då ingår 5,4 mdr i uppskattade utvecklingsvinster vilket är 0,3 mdr mindre än föregående kvartal som följd av antaganden om ökade avkastningskrav och problem med uthyrningen i ett objekt i USA.

Dämpade förväntningar

Skanska har expanderat kraftigt inom projekt där 25 mdr kr i sysselsatt kapital 2014 ökat till 55 mdr i nuläget. Inriktningen har alltmer styrts mot kontor och kommersiellt vilket länge var gynnsamt men just nu mindre så. Om inte Skanska haft sin fina USA-byggrörelse, med drygt 4% rörelsemarginal i fjol, hade siffrorna sett rätt dystra ut i nuläget. USA Bygg står för ca 3,1 mdr av totalt 3,3 mdr i koncern-ebit på R12M-basis.

Så värderas byggarna

Bolag Kurs-utv 1 år, % EV/Sales 2024 Rörelsemarginal 2024 EV/Ebit 2024 P/e-tal 2024 Tillväxt/år 2021-2024 Dir-avkastning
Skanska 30 0,4 4,0% 10,4 13,0 4% 3,9%
JM 42 1,6 6,2% 34,6 35,4 -9% 2,7%
NCC 36 0,3 3,0% 10,3 9,8 2% 5,9%
Peab 44 0,5 3,7% 14,0 13,5 -1% 3,2%
Veidekke -2 0,3 3,7% 8,3 13,2 4% 7,1%
YIT -10 0,5 1,6% 36,8 -26,4 -9% 0,2%
Medeltal 30 0,6 4,1% 15,5 17,0 0% 4,6%
Källa: Factset

Men nuvarande avkastning från projektgrenarna på -3,1% är förstås onormalt låg. Över tid har Skanska avkastat ca 10% vilket också är målsättningen. Förväntningarna på en återhämtning är dock dämpade. Ser vi till analytikerkårens prognoser enligt Factset så ligger projektrörelsens vinster kring 2,2 mdr 2026E. Ca 50% av snittvinsten 2018-2023. Det är en liknande bild i exempelvis JM och Peab med en nivå på 50-60% av gamla tiders projektvinster om ett par år.

Det Afv penslat in i huvudscenariot blir i stort sett i linje med konsensus och bygger på idén att bygglönsamheten håller i sig kring 3,5% (vi har tidigare räknat lägre där) och projekt som avkastar ca 5-6%. Med den för Skanska normala multipeln på P/E 14 pekar det mot 20% uppsida för aktien.

Vårt råd är neutral för aktien.

Tio största ägare i Skanska B Värde (Mkr) Kapital Röster
Industrivärden 6 090,9 7,7% 24,5%
AMF Pension & Fonder 5 774,4 7,3% 5,1%
Lundbergföretagen AB 4 238,0 5,3% 12,9%
Vanguard 2 626,6 3,3% 2,3%
BlackRock 2 454,0 3,1% 2,2%
Handelsbanken Fonder 2 244,0 2,8% 2,0%
Carnegie Fonder 1 971,2 2,5% 1,7%
Skanska AB 1 761,1 2,2% 1,6%
Folksam 1 385,8 1,7% 1,2%
Länsförsäkringar Fonder 1 300,7 1,6% 1,2%
Källa: Holdings
  • Skribent äger aktier i bolaget
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Här hittar du alla analyser