Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Skördetid för snabbväxaren

2019-10-09 18:00
BTS grundare och vd Henrik Ekelund. Foto: BTS

De senaste årens investeringar bäddar för marginallyft i BTS.

KÖP Konsult- och utbildningsbolaget BTS Group har varit en Affärsvärlden-favorit länge. Samtliga tre köprekommendationer sedan 2010 har fallit ut väl – aktien har stigit över 400 procent sedan det första rådet. De som följde det senaste köprådet för drygt ett år sedan kunde glädjas åt en uppgång på drygt 30 procent när rådet stängdes i förra veckans nummer 40/2019.

Kursuppgången är befogad. Bolaget har de senaste tio åren uppvisat en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på 12 procent och en vinsttillväxt runt 20 procent.

Hur ter sig då framtiden för BTS i dag? Enligt grundaren och vd:n Henrik Ekelund verkar det mesta spela bolaget i händerna. Inga tecken på en vikande konjunktur märks – tvärtom fortsätter marknaden för BTS tjänster att växa. I halvårsrapporten, där den organiska tillväxten landade på 10 procent och vinsten före skatt steg med 22 procent, skruvade Ekelund upp förväntningarna ytterligare genom att meddela att vinsten kommer vara ”betydligt högre” än året innan.

Marginallyftet kommer framför allt komma från gjorda investeringar i digitalisering. BTS var tidiga med att investera i mjukvara med program som kunderna köper via abonnemang. Återkommande intäkter i form av licenser svarar nu för 8 procent av omsättningen, en andel som väntas fortsätta växa i framtiden. Licensintäktsmodellen har dessutom betydligt högre marginal än de mer kapitalintensiva intäktsbenen i BTS. Än förblir dock utbildning och utvecklingstjänster störst, med 61 respektive 26 procent av bolagets omsättning.

Efter de senaste årens fina kursutveckling har BTS börsvärdering kommit upp en bra bit. På Affärsvärldens prognoser för 2020 handlas aktien till ett p/e-tal på 18,7 och ev/ebit på 12,6. Det är inga uppenbara fyndnivåer, men ändå lägre än jämförelsebolagens genomsnittliga p/e-tal på 22,5 och betydligt lägre än ev/ebit-snittet på 19,8.

Flitiga Affärsvärlden-läsare minns förra veckans köprekommendation av Data Respons. BTS värderas en bra bit högre med premie relativt denna norska konkurrent, men det är välförtjänt. Till att börja med har BTS dragit vinstlotten i sin geografiska positionering. Inriktningen mot den amerikanska marknaden, som i dag utgör drygt 50 procent av bolagets omsättning, är också den lönsammaste marknaden. Förutom att fjolårets amerikanska skattereform gav ett engångslyft på resultatraden, ter sig USA-marknaden något mer stabil än exempelvis den tyska fordonsmarknaden, som Data Respons har en stor exponering mot. BTS har en bred sektorexponering, med stora internationella kunder som bland annat Coca-Cola, Microsoft och Ericsson.

BTS ligger dessutom långt fram i omställningen mot ett mer digitalt utbud. BTS ökade fokus på mjukvarutjänster, som innebär stora skalfördelar och höga bruttomarginaler, förordar här en värderingspremie. Ponera att BTS inom ett år har 10 procent återkommande licensintäkter. Då ter sig vår prognostiserade ev/s-multipel runt 1,3 som låg, inte minst jämfört med andra Stockholmsnoterade saas-bolag (software as a service) med 100 procent återkommande intäkter som marknaden villigt betalar över 20 gånger omsättningen för.

Med vinststöd i ryggen ser Affärsvärlden någon anledning att plocka ned köprådet från i fjol. Bolaget har en fin historik av lönsam tillväxt. I de tre recessioner som BTS varit med i har bolaget klarat sig igenom med oförändrad eller liten tillväxt plus någorlunda bevarade vinstmarginaler. Dessutom har bolaget bjudit på utdelningshöjning 17 år i rad. Vi skruvar upp riktkursen till 220 kronor, motsvarande en mer rimlig ev/s-multipel på 2,0.

BTS

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom