Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Skruvar ned köprådet

2020-02-05 18:00

Bufab har utvecklats starkt på börsen trots att utsikterna blivit mer osäkra. Den höga skuldsättningen ger samtidigt begränsad förvärvspotential. Affärsvärlden väljer att säkra vinsten.

Senast Affärsvärlden analyserade handelsföretaget Bufab var i våras, i nummer 21/2019. Bolaget, som köper och säljer muttrar, skruvar, buntband och andra så kallade c-parts till kunder inom industrin, hade via expansion utomlands lyckats lätta den tunga exponeringen mot den svaga svenska kronan. Bolaget hade fått upp förvärvstempot ordentligt och hunnit etablera sig i inte mindre än 28 länder, vilket gjorde att 70 procent av bolagets intäkter kom in utanför Sveriges gränser. Marknaden hade missat vändningen, och aktien verkade köpvärd.

Köprådet föll helt rätt ut. Aktien har klättrat med 33 procent sedan rekommendationen, att jämföra med Stockholmsbörsens uppgång på drygt 20 procent. Uppvärderingen ger anledning att återigen titta närmare på Bufab: Vad har egentligen hänt i bolaget under de gångna åtta månaderna?

Bolaget har levererat två delårsrapporter som inte bjudit på några större överraskningar vare sig på upp- eller nedsidan. I rapporten för det tredje kvartalet skrev dock vd Jörgen Rosengren att efterfrågan i kvartalet varit betydligt svagare än tidigare under året och 2018. Särskilt märkbar var den lägre efterfrågan i Sverige, Östeuropa och Kina. Inbromsningen sades bero på lägre produktion hos många kunder, men också nedjusteringar av kundernas lagernivåer. Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar trots den försvagade marknaden, men den organiska tillväxten i kvartalet var faktiskt noll, så försäljningsökningen på 17 procent är alltså förvärvad.

Och Bufab fortsätter att förvärva friskt. Senast i november köpte bolaget det USA-baserade American Bolt & Screw (ABS) för 30 miljoner dollar, plus eventuellt tillägg vid en kraftig ökning av rörelsevinsten. ABS förväntas bidra positivt till Bufabs resultat per aktie från och med det första kvartalet 2020, men förväntas tynga resultatet med 10 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019.

Bufab ser fler förvärvsmöjligheter framöver. Det försämrade marknadsläget gör att svagare konkurrenter slås ut, och att förvärvskandidater lättare säljer.

Förvärvsstrategin har dock satt sina spår i Bufabs skuldsättningsgrad. Bolagets nettoskuld/ebitda-kvot har stigit till 3,7 vilket är över snittet för såväl svenska teknikhandelsförvärvare som internationella återförsäljare i samma bransch. Om bolaget ska fortsätta förvärva sig till tillväxt kommer belåningen sannolikt att behöva stiga. Bufabs kassa ligger efter ABS-förvärvet kring 150 miljoner kronor.

I Affärsvärldens senaste analys av Bufab oroade vi oss för den allt svagare bruttomarginalen. Bruttomarginalen har fortsatt ned, och är nu för första gången på flera år under 28 procent på rullande tolv månader. Senast bruttomarginalen var så låg var i slutet av 2015, då Bufab fortfarande hade en relativt stor exponering mot den svenska kronan. Enligt Bufab beror den försämrade lönsamheten på en förändrad försäljningsmix i de senaste kvartalen.

Bufab har trots den försvagade marknaden fortsatt avancera på börsen. De tre senaste månaderna är aktien upp drygt 30 procent, och aktien handlas nu i det övre skiktet av sitt historiska värderingsintervall. P/e-talet på 18,3 ligger också väl över det internationella sektorsnittet runt 14. Det är också över liknande svenska handelsbolag. Framför allt är den rabatt vi såg i våras, när bolaget handlades till ett p/e-tal på 13,5, utraderad.

Kombinationen dämpad efterfrågan, försämrad lönsamhet och högre skuldsättning gör att Affärsvärlden skruvar ned köprådet i Bufab till en neutral vänta-rekommendation.

Bufabs bokslut redovisas den 11 februari.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom