Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sötebrödsdagarna inte över

2018-09-12 18:00

Knowit rider på den för bolaget mycket gynnsamma digitaliseringsvågen. Trots en stark kursutveckling framstår aktien alltjämt som attraktivt värderad.

KÖP. Den heta it-konsultkonjunkturen fortsätter oförtrutet. En stark konjunktur kombinerat med digitaliseringen av såväl den privata som offentliga sektorn har skapat ett omättligt behov av it-konsulter. Knowit är ett av dessa konsultbolag med helt rätt exponering som för tillfället täljer guld.

Halvårsrapporten bekräftade återigen den heta konsultkonjunkturen då omsättningen ökade med 19 procent i andra kvartalet jämfört med föregående år. Samtliga tre affärsområden, kundbranscher och geografier i bolaget utvecklas positivt och det är svårt att hitta några egentliga svagheter i rapporten. Den så fruktade löneinflationen hos den i nuläget knappa resursen konsultpersonal, ser ut att hanteras väl och utan vidare föras över till kund.

Antalet anställda har ökat med 62 personer under första halvåret, som dock ligger lite efter rekryteringstakten under 2017. Konkurrensen om personal är hög och det är därför viktigt att hamna högt upp i rankningar över populära arbetsgivare bland it-studenter, precis som är fallet med Knowit. Att rekryteringsprocessen fungerar väl är viktigt då bolagets primära strategi för att växa i första hand är organisk expansion, även om mindre förvärv förekommer.

It-konsultsektorn är sencyklisk, men vår bedömning är att digitaliseringen kommer driva en hög efterfrågan många år framöver. Samtidigt är behovet stort inom i princip samtliga sektorer, inte minst den offentliga som är Knowits största kundkategori med 35 procent av omsättningen.

Med 59 procent av omsättningen i Sverige är Knowit liksom nästan hela övriga it-konsultsektorn på börsen i första hand beroende av utvecklingen i den svenska ekonomin. En titt i backspegeln visar dock att Knowit hanterade en konjunkturnedgång med beröm förra gången det begav sig. Under åren kring finanskrisen pendlade rörelsemarginalen mellan 10 och 12 procent under åren 2007 till 2011. I dagsläget presterar bolaget rörelsemarginal på drygt 10 procent och det finns troligen ytterligare några tiondelar att skruva upp.

Aktien har fallit tillbaka efter en strålande halvårsrapport. Givet värderingen på ev/ebit 10,6 och 9,6 på våra prognoser för 2018 och 2019 kombinerat med en direktavkastning på minst 3,5 procent verkar aktiemarknaden prisa in att konsulttoppen är nära. Affärsvärlden delar inte den bilden, utan bedömer att flera goda år ligger framför konsultbolagen i allmänhet och Know­it i synnerhet. Köp aktien med riktkursen 230 kronor om ett år.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom