Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sval position på het marknad

2019-09-25 18:00

Marknaden för CRM-bolag är stekhet, men frågan är om börsnykomlingen Upsales är tillräckligt rustad för den stenhårda konkurrensen. Dagens värdering rymmer stora förhoppningar.

VÄNTA CRM-bolaget Upsales entré på First North i våras var verkligen en börsnotering i tiden. Bolaget har mycket av det som den stereotypiska investeraren 2019 söker: en molnbaserad produkt där försäljningsmodellen är licens- och abonnemangsbaserad, med en hög andel återkommande intäkter.

Sådana saas-bolag (software as a service) verksamma inom CRM (customer relationship management) har kommit att bli extra uppskattade bland investerarna. Med all rätt, då CRM förenklar den viktigaste delen i ett företag, nämligen försäljningen. Via datainsamling och hantering kan programmen organisera och effektivisera företagens relationer med nuvarande och potentiella kunder, till exempel via anpassade kunderbjudanden.

Därför var det kanske inte så konstigt att Upsales fick en hög prislapp i börsdebuten. Vid teckningskursen på 22 kronor värderades Upsales till motsvarade ev/sales på 6,0, vilket var i linje med konkurrenten Lime Technologies, som noterades på Stockholmsbörsen i december i fjol. Lime-aktien har rusat med drygt 70 procent sedan dess, medan Upsales bara är upp marginella 4 procent sedan noteringen i april.

Upsales och Lime är jämförbara konkurrenter, men skiljer sig åt i några hänseenden. Upsales är mindre, med en kundbas på cirka 500 kunder och ett börsvärde på 433 miljoner kronor, medan Lime har ungefär 4500 kunder och ett börsvärde på drygt 1,8 miljarder kronor. Båda bolagen riktar sig mot små och medelstora bolag, men Upsales har dock en högre andel återkommande intäkter, drygt 85 procent mot Limes 57 procent.

Även bolagens motiv till respektive börsnotering skiljer sig åt. I Limes fall kom börsnoteringen till för att riskkapitalbolaget Monterro ville göra en del-exit, och de forna storägarna har i skrivande stund minskat ägandet från 70 procent till 19 procent av aktierna. I Upsales ser ägarbilden avsevärt annorlunda ut. Vd Daniel Wikberg, som grundade bolaget 2003, har inte förändrat sitt ägande efter noteringen och har fortfarande drygt 60 procent av aktierna. Enligt honom är börsnoteringen ett sätt att öka kännedomen om Upsales inför den expansion, både i Sverige och utomlands, som bolaget står inför.

Ytterligare en fördel relativt Lime är Upsales skuldsättning. Till skillnad från Lime, som lånade upp sig rejält just före noteringen i fjol, har Upsales använt 10 av de 25 miljoner kronor som togs in i nyemissionen för att betala av sina skulder. Bolaget är i dag helt skuldfritt, med en kassa på 14,6 miljoner kronor vid halvårsskiftet. Affärsvärlden bedömer att bolaget inte kommer behöva ta in nya pengar de kommande tolv månaderna, men vd Daniel Wikberg har tidigare meddelat att man undersöker olika finansieringsmöjligheter för en accelererande expansion till andra länder.

Hur ter sig då framtiden för Upsales? Bolagets ARR-tillväxt, det vill säga årligen återkommande intäkter, har legat runt 20 procent de senaste åren och visar en stark trend. Målet är att ha en ARR-tillväxt på 30 procent, och vid utgången av det andra kvartalet låg den på 25 procent.

Enligt konkurrenten Lime kommer den strukturella marknadstillväxten för CRM-system vara 12 procent årligen de närmsta åren. De fina tillväxtutsikterna har dock gjort att konkurrensen har ökat markant de senaste åren, där både mindre, nischade aktörer och jättar som Microsoft och SAP slåss om marknadsandelarna. Det råder ingen tvekan om att det lilla, entreprenörsdrivna Upsales kommer få det tufft i konkurrensen. Både ledning och styrelse känns dessutom relativt oprövade, både i börssammanhang och när det kommer till utlandsexpansionen.

Upsales har tidigare meddelat att bolaget under 2019 ska fördubbla antalet säljare från sex till tolv personer under 2019. Det talar för att tillväxten kan hålla i sig. Men enligt bolaget brukar det ta upp till ett år för att kostnaderna för nya kundförvärv ska löna sig. Det finns med andra ord risk för svaga marginaler även under 2020.

Sammantaget är CRM-marknaden en spännande marknad som erbjuder många möjligheter. Men Upsales lilla marknadsposition och höga värdering med p/e-tal på 65 och ev/ebit på 59 på 2020 års prognoser lockar inte Affärsvärlden. Vi avvaktar.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom