Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Uruguay kan lyfta skogsjätte

2019-10-30 18:00

Den finländska skogsjätten UPM Kymmene investerar stort i Sydamerika. Ett jättelikt massabruk kan öka vinsten med uppåt 30 procent. Samtidigt ger gruppens diversifiering en kudde mot prissvängningar.

VÄNTA UPM Kymmene är en produkt av konsolideringen i den nordiska skogsindustrin och är i dag Europas största massa- och pappersföretag. På senare år har bolaget skyndat på en omställning från traditionell skogsindustri till en mer framtidsinriktad verksamhet med fokus på nya material, förpackningar och hållbarhet.

Tryckpapper till tidningar, magasin och liknande är fortfarande den största delen sett till omsättning, men den delen krymper och körs i stort sett för att krama ur ett så stort kassaflöde som möjligt, på liknande sätt som SCA gör med Ortviken i Sundsvall.

Näst störst är bioraffinering, som UPM uttrycker det, vilket i princip innebär massa samt en del trävaror och biobränslen. Utöver det finns en energidivision som är Finlands näst största leverantör av el efter Fortum och som bland annat är delägare i den nya kärnreaktor som håller på att byggas. Den tredje största enheten är Raflatec, som är näst störst i världen på självhäftande etiketter, och UPM har också en mindre plywood-division. En ganska bred blandning av verksamheter som ger stabilitet och visst skydd mot fluktuationer inom olika segment.

UPM har en årlig produktion av massa på omkring 4 miljoner ton, fyra gånger SCA:s produktion. Beslut har nu tagits och arbetet har dragits i gång med en gigantisk investering i Uruguay för ett nytt massabruk. Redan i dag ligger UPM:s största massabruk, Fray Bentos, i Uruguay och producerar massa från snabbväxande eukalyptus som tas från egna eller hyrda plantager.

Det nya bruket kommer att öka UPM:s massakapacitet med 50 procent eller 2,1 miljoner ton per år. Det byggs ny järnväg till hamnen som UPM också investerar stort i. Totalt går det hela lös på 3 miljarder dollar, knappt 30 miljarder kronor, och bruket ska börja leverera massa andra halvan 2022.

Massapriserna är visserligen svagare för ögonblicket och det byggs en del ny kapacitet, men UPM:s nya bruk blir ett av de allra mest effektiva och moderna i världen med en kostnad på 280 dollar per ton. I dag ligger priset på eukalyptusmassa på mellan 900 och 1000 dollar per ton.

Det nya bruket kan lyfta UPM:s vinst med 30 procent när det går för fullt, och det stärker UPM:s konkurrenskraft på området. Politiskt är risken också minimal då Uruguay är det stabilaste landet i Sydamerika, och projektet har starkt stöd från regeringen. Inte så konstigt då det väntas lyfta Uruguays BNP med 2 procent. Bara överskottsenergin kommer att stå för omkring 8 procent av landets elförsörjning.

I dag är UPM Kymmene helt skuldfritt och investeringar kommer främst finansieras med kassaflödet kompletterat med vissa lån. Det innebär att man nog inte ska vänta sig någon höjning i UPM:s utdelning de närmaste åren.

Fram till dess räknar Affärsvärlden med en relativt stabil utveckling för UPM Kymmene som helhet, där svagare massapriser balanseras upp av framgångar på andra håll. Vi räknar med i stort sett oförändrad vinst fram till att det nya bruket börjar leverera. Rapporten för tredje kvartalet var ungefär som väntat. Siffrorna var dock lite sämre än estimaten och UPM var något mer försiktig i framtidsutsikterna.

Sammantaget är UPM Kymmene ett stabilt företag, både finansiellt och operationellt, som är inne i omställningen från tryckpapper till andra produkter inklusive biobränslen. Med en p/e-värdering på 15 anser vi det vara väl värt att behålla aktien i väntan på att investeringen i Uruguay börjar leverera, och har man lite längre sikt än ett år är aktien köpvärd. Potentialen i det nya bruket ligger ännu inte i värderingen, men det kan ändra sig när den ska leta sig in i analytikernas estimat kommande år.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom