Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Väntar på vändning

2019-09-18 18:00
Foto: Marcel Pabst Fotografi

Dometics affär och aktiekurs har utvecklats åt olika håll under året. Frågan är vad som vänder först.

VÄNTA Senast Affärsvärlden synade fritidsspecialisten och fordonsunderleverantören Dometic var i nummer 46/2018. Bolaget hade just kommit med en delårsrapport som fick aktien att klappa ihop och falla fritt mot nivåer runt 60 kronor. Affärsvärlden såg köpläge och riktkursen sattes till 92 kronor.

Rådet föll väl ut och riktkursen nåddes i början av sommaren. Sedan dess har aktien fallit tillbaka med drygt 10 procent, och handlas nu på nivåer kring 80 kronor. Men vad har hänt i bolaget sedan sist?

Dometics första halvår har, trots den fina utvecklingen på börsen, varit allt annat än en succé. Den organiska tillväxten landade på –6 procent under årets första sex månader, att jämföra med en 9-procentig ökning motsvarande period i fjol. Samtidigt viker marginalerna.

Anledningen till det förlorade halvåret uppges vara utmanande marknader för fritidsfordon (RV-marknader) och ökade USA-tariffer. Drygt hälften av bolagets intäkter kommer från USA, och redan i fjol började Trumps tullar sätta spår i Dometics försäljning och lönsamhet på marknaden.

Dometic tillverkar och säljer produkter för användning i olika fordon, framför allt inom fritidssegmentet, och är därför känsligt för förändringar på RV-marknaden. Men inte heller här syns någon förbättring i sikte – tvärtom visade den senaste uppdateringen för juli månad att marknaden minskade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Den dåliga utvecklingen i bolaget syns dock inte i aktiekursen, som är upp drygt 50 procent hittills i år. Från låga nivåer, bör tilläggas. I börsraset i december föll Dometic-aktien drygt 20 procent, pressad av den krympande RV-marknaden i USA. Som lägst handlades aktien på nivåer kring 50 kronor.

Därtill bör man fråga sig hur väl rustat Dometic är för sämre tider. Bolaget, som börsnoterades hösten 2015, är relativt oprövat i lågkonjunktur. Den stora exponeringen mot både fordons- och fritidssektorn borde göra Dometic till ett lätt byte i dåliga tider, men samtidigt har koncernen skaffat sig en god diversifiering. Tre regioner med åtta olika verksamheter per region bidrar till god riskspridning. Skuldsättningen vid 2,7 gånger ebitda-resultatet är en bit över målet på 2,0, men enligt vd Juan Vargues ska skuldsättningsmålet vara uppnått innan året är slut.

Dometic spår även en svagt positiv organisk tillväxt för helåret 2019. Detta trots att den under första halvåret har varit kraftigt negativ och att RV-marknaden bedöms krympa ännu mer i den andra halvan av 2019. I det omstruktureringsprogram som lanserades i rapporten för det fjärde kvartalet låg fokus på förbättrad lönsamhet och kassaflöde, och inte några direkta försäljningsreformer. Affärsvärlden bedömer därför att Dometics försäljningsmål är något högt ställda.

Årets kursuppgång gör att Dometic nu värderas i linje med internationella jämförelsebolag. På prognoserna för 2020 handlas aktien till ett p/e-tal på 12,4 och ett ev/ebit på 12,1. Det är inte en utmanande värdering, men det är heller inget fynd på så osäkra tillväxtprognoser. I Affärsvärldens ettåriga perspektiv syns inte någon omedelbar återhämtning i handelskriget, och Dometic lär fortsätta ta skada av Trumps och Xis tarifftvister. Vi avvaktar till dess att börskurs eller marknadsförutsättningar gör aktien het igen.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom