Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värdering som lockar

2019-05-22 18:00

Med en allt större andel service ska det till en rejäl inbromsning av lastbilsmarknaden kommande år för att motivera nuvarande låga värdering av Volvo. Affärsvärlden ser mer uppsida än risk i aktien och rekommenderar köp.

KÖP Om Volvos första kvartal var klargörande och imponerande avseende rörelseresultat (25 procent över förväntan) och omsättning (9 procent bättre) var orderingången den motsatta; den var svag och svårtolkad. Minus 36 procent för lastbilar totalt och ner hela 77 procent i Nordamerika låter minst sagt oroväckande, men med vd Martin Lundstedts förklaring att orderböckerna för 2019 är fulltecknade på andra sidan Atlanten blir siffrorna i stället mest intetsägande i väntan på 2020 års orderböcker.

Mer säkert är att Volvos form är bättre än på länge. Martin Lundstedts Scaniafiering i form av ständiga förbättringar, modularisering och decentraliserad organisation har gjort bolaget effektivare och bättre på att utnyttja synergier och skalfördelar. Med en stark konjunktur (och svag krona) i ryggen har lönsamheten successivt förbättrats, rörelseresultatet har fördubblats på tre år och rörelsemarginalen har från 6,5 procent 2015 pressats upp till målsatta 10 procent i fjol.

Innevarande år ser inte heller så tokigt ut. I Europa ligger marknadsprognosen på tunga lastbilar på 300 000, svagt ner jämfört med 2018. I Nordamerika är prognosen i stort sett en oförändrad marknad, men Martin Lundstedt flaggade i samband med kvartalsrapporten för att det kunde bli bättre än så. Brasilien är på väg upp ur svackan och Kina beskrivs som stabilt. Anläggningsmaskiner, som svarar för drygt 20 procent av omsättningen, växte med runt 15 procent under första kvartalet och det ser fortsatt starkt ut under 2019. De prognosjusteringar som gjordes var på uppsidan (Kina och Sydamerika).

Trots en kursuppgång på drygt 20 procent i år värderas Volvo i dagsläget till p/e under 9 på prognostiserad vinst 2019. Till en viss del handlar den låga värderingen förmodligen om en slags konglomeratrabatt då koncernen innehåller flera lastbilsmärken av varierande kvalitet tillsammans med anläggningsmaskiner, bussar och Volvo Penta. Men det som styr värderingen mest är förstås bolagets konjunkturkänslighet och att 2019 förväntas bli toppen på innevarande konjunkturcykel. Analytikernas snittestimat visar ett tapp på drygt 12 procent i rörelseresultat mellan 2019 och 2020. Då är ändå Volvo med en ökad andel service mindre beroende av konjunkturen nu än tidigare. Service svarar för drygt 20 procent av omsättningen. Volvo särredovisar inte vinstmarginalen, men utifrån de bedömningar som finns uppskattar Affärsvärlden att service svarade för mellan 30 och 40 procent av rörelseresultatet 2018.

Det krävs alltså en rejäl inbromsning av lastbilsmarknaden 2020, ett år med presidentval i USA, för att nuvarande dystra vinstprognoser ska slå in. Samtidigt finns med Volvos nettokassa positiv överraskningspotential i form av extrautdelningar eller aktieåterköp. En inte helt osannolik avknoppning av näst största affärsområdet Anläggningsmaskiner är en extra krydda. Sammantaget är värderingen av Volvo tillräckligt låg för att Affärsvärlden ska se köpläge på ett års sikt.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom