Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värderingspress i verkstaden

2018-12-19 18:00

Börsens verkstadsbolag har fått se värderingsmultiplarna krympa snabbt under 2018.

Den svaga kursutvecklingen för många av börsens verkstadsbolag gör det åter relevant att syna sektorns värderingsmultiplar. Senaste året är kurstappet i genomsnitt 17 procent, men det är flera tungviktare som fallit betydligt mer. Bland annat har SKF tappat 30 procent, Trelleborg 28 procent och Electrolux 27 procent.

Vid senaste verkstadsgenomgången, i mitten av februari i nr 7/2018, handlades de 30 verkstadsbolagen till i genomsnitt p/e 16,3 på vinstprognoserna för 2018, och ev/ebit låg på 12,8.

När vi nu blickar mot ett nytt år handlas sektorn till p/e 12,8 och ev/ebit 10,5 på vinstprognoserna för 2019.

Investerarna har noterat svagare konjunktursignaler från bland annat Europa och Kina och har börjat prisa in fallande vinster. På annat sätt går det inte att tolka exempelvis Volvo och SKF med ev/ebit-multiplar på 5–7 och med en free cash flow-yield på 10–11 procent. Eller ta hyllade förvandlingsnumret Trelleborg, där p/e-talet gått från över 17 på toppen våren 2017 till bara drygt 10.

När alla bolag dras över en kam kommer det garanterat att uppstå intressanta investeringsmöjligheter.

Slutligen, Atlas Copcos gruvavknoppning Epiroc är ny bland de stora verkstadsbolagen. Vid ev/ebit 10,9 på prognosen för 2019 är värderingen närmast genomsnittlig, medan moder-Atlas fortsatt är mer tydligt premievärderat vid ev/ebit 12,2.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom