Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vips så försvann tillväxten

2019-11-13 18:00
Max Strandwitz, nytillträdd vd för Mips.

Hårdare konkurrens som följs av utraderad tillväxt i kombination med stora insiderförsäljningar är sällan en lovande dramaturgi i börsbolag. Affärsvärlden skruvar ned köprådet i Mips.

VÄNTA Senast Affärsvärlden analyserade hjälmteknikbolaget Mips var i nummer 38/2018. Det relativt nynoterade bolaget lockade med en stark tillväxt på över 40 procent i kombination med en fin lönsamhet med höga bruttomarginaler om 70 procent. Bolagets stabila marknadsposition i kombination med en stark strukturell säkerhetstrend gjorde att Mips-aktien tilldelades en köprekommendation.

Rådet föll väl ut. Trots att kursresan uppåt har varit långt­ifrån spikrak har aktien ändå avancerat över 40 procent sedan den senaste analysen. Bolaget har hållit i den starka tillväxten och rörelsemarginalen har legat nära målet på nivåer kring 40 procent. Fram till nu.

Förra veckan presenterade Mips sin rapport för det tredje kvartalet. Rapporten skilde sig på flera punkter från motsvarande rapport i fjol. Vd, finanschef och styrelseordförande har bytts ut, och därtill har bolaget lanserat sin teknologi i en rad nya produkter, däribland hockeyhjälmar. Det mest anmärkningsvärda i rapporten var dock en oväntat svag försäljning – Mips organiska tillväxt landade på minus 6 procent under kvartalet.

Anledningen till den svaga försäljningen uppges vara avvaktande kunder i USA till följd av de nya handelstarifferna. Mips guidade för tulleffekter redan vid kapitalmarknadsdagen i september, men menade då att bolaget inte var direkt påverkat eftersom Mips inte exporterar till USA. Den nytillträdde vd:n Max Strandwitz sa sig därför vid förra veckans rapportpresentation vara överraskad över den negativa inverkan som tullarna ska ha haft på bolagets tillväxt.

Trots den avstannade tillväxten håller bolaget fast vid de nya, höjda finansiella målen. År 2025 ska bolaget ha en årlig nettoomsättning om en miljard kronor till en rörelsemarginal om minst 40 procent. Det är i linje med bolagets nuvarande lönsamhet. Men enligt Affärsvärlden är det ett utmanande mål på fem års sikt. Mips har en patenterad teknologi, men verkar inte på något sätt i en konkurrensskyddad sektor. Omogna branscher med så pass hög lönsamhet torde locka till sig nya aktörer. Även om Mips hinner ta en ordentlig marknadsandel innan dess känns det långtifrån självklart att bolaget kan behålla den höga lönsamheten utan att bli naggad i kanterna av billigare konkurrenter med nyare teknik.

Konkurrenshotet är börsen väl medveten om. Ett bevis på detta kom i våras, då konkurrenten Wave Cel lanserade en egen teknik tillsammans med en av Mips kunder, Bontrager. Mips aktie rasade 30 procent på en dag på nyheten, men har återhämtat sig sedan bolaget kort senare förklarat att de fortfarande är ”övertygade om Mips BPS som en ledande teknologi, även i jämförelse med andra teknologier”. Bolaget hävdar att den nya konkurrensen inte har något med tillväxttappet att göra.

Mips har sedan introduktionen varit högt värderad. Även om multiplarna har kommit ner sig något sedan början av året handlas aktien till ett p/e-tal respektive ev/ebit på 48 respektive 36 på Affärsvärldens prognoser för 2020. Då räknar vi ändå optimistiskt med att bolaget har tagit igen de handelskrigsrelaterade problemen och fortsätter växa med 40 procent.

Den höga värderingen i kombination med stora insynsförsäljningar, bland annat från den före detta vd:n Johan Thiel och tidigare huvudägaren Bell, är tillräckligt för att Affärsvärlden ska skruva ned den tidigare köprekommendationen. Aktien blir intressant först när tillväxten är tillbaka.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom