Avvakta med snabbväxaren

ANALYS Internetbaserade skohandlaren lär få svårt att finansiera sin snabba tillväxt utan nytt kapital. Dessutom är värderingen i högsta laget.

VÄNTA Mot bakgrund av rörelsekapitalbehovet, stamaktiens notering och bolagets ambitiösa planer ligger det en nyemission i korten. Ökad skuldfinansiering är också ett alternativ, men det bedömer Affärsvärlden som otillräckligt givet att checkräkningskrediten redan är hårt utnyttjad.

I prognoserna väljer Affärsvärlden dock den enkla vägen: att det inte blir någon nyemission. Villkoren i en sådan blir för svåra att gissa. Tillväxttakten dras därmed ner till runt 15 procent, vilket är en nivå som bolaget klarar av att finansiera internt. Med det följer även en högre bruttomarginal, eftersom bolaget inte jagar tillväxt med prisvapnet i samma utsträckning. Det i sin tur drar upp rörelsemarginalen till cirka 5 procent.

Det kanske ändå är en större nyemission som ligger mest i farans riktning. Osäkerheten kring bolagets vägval blir hursomhelst en faktor som talar för en avvaktande hållning.

En annan är värderingen. I Affärsvärldens scenario handlas aktien till ett p/e-tal runt 43 för 2019, efter att preferensaktierna har fått sin utdelning. Samtidigt saknas det inte snabbväxande e-handlare med lägre värdering på börsen. Därför går det bra att vänta med Footway.

Det här är en sammanfattning av aktierådet: Kapitalkrävande tillväxtOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.