Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kapitalkrävande tillväxt

2019-02-13 18:00

Internetbaserade skohandlaren Footway växer i rasande takt. Bolaget lär emellertid få svårt att finansiera den snabba tillväxten utan nytt kapital. Dessutom är värderingen i högsta laget.

VÄNTA E-handelsbolaget Footways preferensaktie har varit noterad på First North sedan mitten av 2015, och i december i fjol noterade bolaget även sin stamaktie. Börsvärdet för stamaktierna är ungefär 1,5 miljard kronor och i den namnkunniga ägarlistan återfinns bland annat fastighetsmiljardären Rutger Arnhult, den specialiserade e-handelsinvesteraren E-Equity, statliga Industrifonden och nyligen även Axel Johnson-gruppen utöver grundaren Daniel Mühlbach.

Förmodligen är det Mühl­bachs historik som har lockat den namnkunniga skaran. Under it-yran kring millennieskiftet grundade han och en studiekamrat lins-e-handlaren Lensway, och byggde upp en försäljning på flera hundra miljoner kronor innan bolaget förvärvades av kanadensiska Costal Contacts 2004.

Mühlbach själv lämnade Lensway 2010 efter en konflikt med den kanadensiska ledningen och startade samma år Footway som alltså säljer skor på nätet. Bolaget har som de flesta andra e-handelsbolag höga ambitioner när det kommer till kundservice och utbud. Det är fri frakt och fria returer för de svenska kunderna, medan kunder i andra länder än så länge får betala för frakten.

På kundservicesidan har det förmodligen sneglats en del på amerikanska Zappos som förvärvades av Amazon för 1,2 miljarder dollar 2009. Oavsett vilket verkar konceptet ha gått hem hos konsumenterna, för tillväxten har varit stark. De tre senaste åren har Footway växt med i snitt 43 procent. I fjol var tillväxten 50 procent.

Den goda tillväxten är förmodligen också anledningen till varför stamaktien noterades i december. Bolagets kassaflöden räcker inte ens i närheten till för att finansiera en så kraftig tillväxt. Givet en bruttomarginal på 41 procent, och bibehållna lagernivåer, behöver bolaget öka sitt lager med drygt 200 miljoner kronor för att kunna växa med 50 procent i år. Om bolagets betalningsvillkor förblir oförändrade kan ungefär hälften finansieras av leverantörerna, men nettot överstiger fortfarande med bred marginal bolagets kassaflöde. Efter preferensutdelning landar det i ett sådant scenario på ungefär 20–30 miljoner, enligt Affärsvärldens bedömning.

Mot bakgrund av rörelsekapitalbehovet, stamaktiens notering och bolagets ambitiösa planer – hemsidan finns i elva länder, men bolaget har fortfarande bara ett lager, outsourcat till Postnord i Helsingborg – ligger det en nyemission i korten. Ökad skuldfinansiering är också ett alternativ, men det bedömer Affärsvärlden som otillräckligt givet att checkräkningskrediten redan är hårt utnyttjad.

I prognoserna väljer Affärsvärlden dock den enkla vägen: att det inte blir någon nyemission. Villkoren i en sådan blir för svåra att gissa. Tillväxttakten dras därmed ner till runt 15 procent, vilket är en nivå som bolaget klarar av att finansiera internt. Med det följer även en högre bruttomarginal, eftersom bolaget inte jagar tillväxt med prisvapnet i samma utsträckning. Det i sin tur drar upp rörelsemarginalen till cirka 5 procent.

Men med tanke på ägarlistan och vikten som e-handelsbolag lägger vid att knyta nöjda kunder till sig innan någon annan hinner före, är det kanske ändå en större nyemission som ligger mest i farans riktning. Osäkerheten kring bolagets vägval blir hursomhelst en faktor som talar för en avvaktande hållning.

En annan är värderingen. I Affärsvärldens scenario handlas aktien till ett p/e-tal runt 43 för 2019, efter att preferensaktierna har fått sin utdelning. Samtidigt saknas det inte snabbväxande e-handlare med lägre värdering på börsen. Därför går det bra att vänta med Footway.

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom