Björn Borg ökar förlusten i utmanande kvartal

Varumärkesbolaget Björn Borg ökade omsättningen under andra kvartalet men förlusten ökade rejält jämfört med samma period året innan. Bolagets vd Henrik Bunge beskriver det som det mest utmanande kvartalet någonsin.
Foto: Björn Borg
”Vi har visat prov på en förmåga att snabbt ställa om och driva vår affär där konsumenten finns, där försäljningen till bolagets e-handelspartners, och även inom den egna e-handeln där försäljningen ökar med 77 procent,” kommenterar vd Björn Borg-chefen.

Omsättningen steg 4,4 procent till 148,0 miljoner kronor (141,7). Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8,0 procent.

I de egna butikerna minskade omsättningen med 28 procent och för jämförbara butiker var minskningen 38 procent. Bättre gick det för den egna e-handeln där omsättningen var upp 77 procent till 20,3 miljoner kronor (11,5). Hos e-tailers ökar omsättningen med strax under 50 procent.

Bruttovinstmarginalen blev 49,1 procent (55,4).

Rörelseresultatet blev -13,4 miljoner kronor (-1,7).

Resultatet före skatt var -22,8 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet efter skatt blev -18,8 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,75 kronor (-0,09).

Björn Borg, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 148,0 141,7 4,4%
Rörelseresultat -13,4 -1,7
Resultat före skatt -22,8 -2,8
Nettoresultat -18,8 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,75 -0,09