Diös förvaltningsresultat i linje med förväntningarna

Fastighetsbolaget Diös redovisar ett förvaltningsresultat i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar minskad nettovinst.
Knut Rost. Foto: Tobias Ohls.
Diöss hyresintäkter uppgick till 478 miljoner kronor under första kvartalet (457), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 482.

Förvaltningsresultatet uppgick till 229 miljoner kronor (212), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 227.

Resultatet före skatt var 240 miljoner kronor (277).

Resultatet efter skatt blev 189 miljoner kronor (230).

Resultat per aktie hamnade på 1,42 kronor (1,71).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 75,1 kronor (69,50).

Bolaget gör corona-kommentarer:

“Vi har som stöttande åtgärder erbjudit möjligheten till flexiblare öppettider, vi erbjuder i vissa fall månadshyra i stället för kvartalshyra och vi har gjort överenskommelser avseende hyresrabatter. Vi kan i nuläget konstatera att cirka 91 procent av förväntade hyresinbetalningar för april erhållits
vilket kan jämföras med cirka 97 procent tidigare år.

Det råder fortsatt viss osäkerhet kring det av regeringen beslutade hyresstödet riktat till sällanköpshandel, restauranger och caféer, men vi väljer att vara proaktiva då vi är övertygade om att det kommer att betala sig i framtiden. Vår kostnad utifrån hittills gjorda överenskommelser
uppgår till cirka 8 miljoner kronor”, säger vd Knut Rost i rapporten.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här