Resultatet rasar för Hoist

Kredithanteringsbolaget Hoist redovisar minskande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet minskade jämfört med samma period året innan.
Foto: Chris Cross
De totala intäkterna uppgick till 529 miljoner kronor (774).

Räntenettot uppgick till 729 miljoner kronor (706).

Nedskrivningsvinster/-förluster uppgick under kvartalet till -178 miljoner kronor (51). Under kvartalet har det genomförts större omvärderingar på portföljer i främst Spanien om -106 miljoner kronor.

Bolaget har tidigare flaggat för nedskrivning i Spanien.

Rörelseresultatet blev -78 miljoner kronor (213).

Resultat före skatt blev -61 miljoner kronor (226).

Nettoresultatet blev -44 miljoner kronor (176).

Resultatet per aktie blev -0,69 kronor (1,79).

K/I-talet var 111 procent (71).

“Målet att leverera kostnadsbesparingar uppgående till 300 miljoner kronor pågår. Vi ser dock en större potential i detta mål och ökar därför ambitionen till 400 miljoner kronor. De viktigaste initiativen är digitalisering, shared service centre och nearshoring. Vi har bevisat att vi kan leverera på dessa initiativ historiskt och är därför trygga i att vi kommer att nå denna ökade ambitionsnivå mot slutet av 2022”, säger vd Klaus-Anders Nysteen i en kommentar.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här