SAS redovisar ännu ett kvartal med miljardförluster

Flygbolaget SAS fortsätter att tyngas av den rådande pandemin och redovisar ännu ett kvartal med rejält omsättningstapp och miljardförluster.
”Pandemin fortsätter att kraftigt påverka hela flygbranschen negativt. Ökad smittspridning har lett till striktare reserestriktioner, vilket minskat efterfrågan under kvartalet och bromsat återhämtningen för resebranschen som helhet. Utvecklingen av vaccin och vaccinationsprogram ger dock förhoppningar om lättade restriktioner och ett ökat resande framåt sommaren 2021”, kommenterar vd Rickard Gustafsson, som under kvartalet meddelade att han lämnar bolaget i sommar.

Omsättningen sjönk 76,5% till 2 282 miljoner kronor (9 707).

Rörelseresultatet blev -2 171 miljoner kronor (-767).

Resultatet före skatt var -1 936 miljoner kronor (-1 087).

Resultatet efter skatt blev -2 050 miljoner kronor (-861).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-2,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4 937 miljoner kronor (555).

SAS, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 282 9 707 -76,5%
Rörelseresultat -2 171 -767
Resultat före skatt -1 936 -1 087
Nettoresultat -2 050 -861
Resultat per aktie, kronor -0,28 -2,33
Kassaflöde från löpande verksamhet -4 937 555