SAS visar storförlust

Flygbolaget SAS minskade omsättningen och redovisade större förlust i räkenskapsårets andra kvartal.
SAS-chefen Rickard Gustafson.
Omsättningen sjönk 46,7 procent till 5 264 miljoner kronor (9 871).

Rörelseresultatet blev -3 315 miljoner kronor (-1 130). Resultatet före skatt var -3 722 miljoner kronor (-1 216). Resultatet efter skatt blev -3 470 miljoner (-933).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 757 miljoner (2 344).

Kassan uppgår till 4,2 miljarder kronor vid periodens utgång. Resterande del av räkenskapsåret väntas det negativa operationella kassaflödet vara 500-700 miljoner kronor per månad. Företaget har löst en kreditfacilitet på 3,3 miljarder kronor.

“Pågående och konstruktiva diskussioner med de största ägarna om en rekapitaliseringsplan för att säkra tillräckliga nivåer av finansiering och eget kapital för framtiden”, skriver bolaget i rapporten.

SAS-chefen Rickard Gustafson skriver följande i rapporten.

“Alla potentiella lösningar kommer att kräva att både stater och marknadsaktörer deltar, samt åtgärder för att fördela bördan på interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget. I nuläget överväger vi olika alternativ och målet är att presentera en plan för marknaden under juni 2020.”

Gustafson uppger i en kommentar att bolaget kan övervinna sina utmaningar när planen är på plats.

SAS upprepar att man kommer att dra ned med 5 000 tjänster.

SAS Q2-2019/2020 Q2-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 5 264 9 871 -46,7%
Rörelseresultat -3 315 -1 130
Resultat före skatt -3 722 -1 216
Nettoresultat -3 470 -933
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 757 2 344
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här