SBAB: Då höjer Riksbanken räntan

SBAB flyttar fram prognosen för tidpunkten för Riksbankens första räntehöjning.

SBAB prognostiserar att Riksbankens första räntehöjning kommer till sommaren 2016.

Man räknar dock fortfarande med att höjningstakten kommer att ligga på knappt en procentenhet om året upp till 3,75 procent, vilket bedöms vara en långsiktig neutral räntenivå.

Det uppger SBAB:s chefsekonom Tor Borg i Boräntenytt.

SBAB räknar med att Riksbanken vid februarimötet först och främst sänker ränteprognosen, det vill säga flyttar fram tidpunkten för eventuella räntehöjning och öppnar upp för en mindre räntesänkning i närtid.

”Dessutom tror vi de kommer med en tydlig presentation av vilka åtgärder de kan/avser vidta framöver. En sänkning av styrräntan tror vi står först på listan, det är dock inte helt säkert att den kommer redan nu. Kanske den kommer vid aprilmötet i stället. Vid mötena i april och juni bör det också vara aktuellt att aktivera någon form av långsiktig utlåning till bankerna om inte inflationsläget förbättrats. Köp av räntebärande värdepapper tror vi kan bli aktuellt till hösten, men det är inget vi räknar med i något huvudscenario”, skriver SBAB.

De korta marknadsräntorna bör ligga kvar på de låga nivåerna åtminstone året ut för medan de längre räntorna förväntas börja stiga under det andra halvåret när deflationstrycket börjar släppa.

”Sammantaget finns det många faktorer, både i omvärlden och i den svenska ekonomin, som talar för fortsatt låga räntor. Till stor del har dock räntemarknaden redan förberett sig för eventuella åtgärder från ECB och Riksbanken. Vi räknar med att både korta och långa marknadsräntor kortsiktigt kan pressas ned något ytterligare, men det handlar om ganska små rörelser, omkring 0,1 procentenhet”, skriver Tor Borg.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.