Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Teckningskurs 6.9 SEK
Sista teckningsdag 2021-02-02
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.3 Mkr (9.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordic Issuing, Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Abera Bioscience
VD Maria Alriksson
Styrelseordförande Anders Ericsson
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.55 miljoner aktier (14.9%)
Antal aktier efter notering 10.46 miljoner
Hemsida aberabio.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Anders Ericsson 4.8 Mkr 6.7%
Kjell Beijers 80-årsstiftelse 4.2 Mkr 5.9%
Jan-Wilhelm de Gier 4.1 Mkr 5.7%
Joen Luirink 4 Mkr 5.6%
Torna Kapital 3.5 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Magnus Linderoth 2.5 Mkr 10.4%
Kjell Beijers 80-årsstiftelse 1.2 Mkr 5%
Peter Nilsson 0.7 Mkr 2.9%
Gerhard Dal 0.6 Mkr 2.5%
Jens Miöen 0.5 Mkr 2.2%
Med flera
Totalt åtagande: 18.1 Mkr 75.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.