Abera utvecklar utmanare till världens bäst säljande vaccin

Abera Bioscience plattform gör det möjligt att på mycket kort tid ta fram nya vaccinkandidater och bolaget har redan idag flera lovande vaccinprojekt.

EU och holländska staten har investerat över 100 MSEK genom direkta och indirekta bidrag i teknologin. Nu tar Abera vaccinplattformen till börsen.

– Målsättningen med noteringen är att kunna accelerera vår utveckling och också få en möjlighet att bli mer allmänt kända vilket kommer hjälpa oss i vidare diskussioner med potentiella partners. Vår huvudkandidat just nu är ett vaccin mot pneumokocker, en bakterie som varje år dödar 800 000 barn världen över och en halv miljon äldre. Här satsar vi på att gå in i klinisk fas 1 under 2022, säger bolagets vd Maria Alriksson.

Pneumokocker finns hos de flesta barn och sitter i näsan. Sjukdomen slår sällan hårt men när den väl gör det så kan de drabbade få lunginflammation, hjärnhinneinflammation eller sepsis som kan bli väldigt farlig. Det finns idag flera vaccin mot pneumokocker men dessa vacciner skyddar endast mot 13 respektive 23 varianter av sjukdomen som idag beräknas finnas i över 95 varianter. Det finns därmed god grund till vidare arbete på området. Abera Bioscience mål med vaccinet mot pneumokocker är att det ska skydda mot samtliga varianter och ta upp kampen med världens bäst säljande vaccin som nu har en årlig försäljning om ca 6 000 MUSD.

Tittar samtidigt på vaccin mot cancer
– Utöver detta så har vi under hösten startat upp forskning kring immunonkologi där vi ser att vi har väldigt goda chanser med vår plattform. Vi hoppas med nyemissionen kunna lägga mer kraft på den punkten och har ett flertal spår att följa som bygger på tidigare forskning från utomstående som vi tror oss kunna förbättra med hjälp av vår plattform. Vårt mål är att ta fram en huvudkandidat till slutet av 2021, säger Maria Alriksson, vd.

Bidragit i vaccinforskning mot bland annat covid-19
Bolaget har även jobbat med att ta fram vaccinkandidater mot Klamydia, Tuberkulos och nu senast Covid-19.

– Eftersom vi har en innovativ och unik teknologi grundad i möjligheten att dekorera vesiklar från gramnegativa bakterier med sjukdomsspecifika antigener fick vi, när Covid-19 bröt ut, många förfrågningar där man bad oss ta fram vaccinkandidater mot viruset. Pandemin har därmed definitivt varit en intensiv period för oss då vi också har tagit fram den här typen av vaccinkandidater som sedan tagits vidare för testning. Tack vare vår forskning och vår plattform kan vi designa vaccinkandidater jämförelsevis fort genom olika typer av antigen, därför har vi inte behövt skifta fokus helt. Däremot kommer det att ge oss värdefull data, säger Maria Alriksson, vd.

Vad är nästa steg för bolaget?
– Här kan vi säga att vi har tre delar. Den första är att förbereda pneumokockvaccinet för klinik och externa samarbeten. Den andra är att utveckla immunonkologiprogrammet och den tredje är att fortsätta med bidragsfinansierade sam
arbeten och ta fram vaccinkandidater mot olika sjukdomar för att bygga en pipeline, avslutar bolagets vd Maria Alriksson.

Läs mer om Abera Bioscience här. 

Faktaruta

Teckningstid:  19 januari – 2 februari 2021.
Teckningskurs:  6,90 SEK per aktie.
Teckningspost:  Minsta teckningspost är 750 aktier, motsvarande 5 157 SEK .
Emissionsvolym:  Erbjudandet omfattar högst 3 490 000 aktier,
motsvarandecirka 24,1 MSEK.
Notering på Spotlight Stock Market:  Aktien i Abera är planerad att noteras på Spotlight Stock Market.
Första dag för handel är beräknad att bli den 24 februari 2021.