Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Teckningskurs 6 SEK (2 TO per 3 aktier)
Sista teckningsdag 2020-09-24
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 23 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag BoMill
VD Andreas Jeppsson
Styrelseordförande Lars Persson
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.87 miljoner aktier (15.7%)
Antal aktier efter notering 11.93 miljoner
Hemsida www.bomill.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Capagro SAS 14.3 Mkr 20%
Henrik Hedlund 9.9 Mkr 13.8%
Industrifonden 7.5 Mkr 10.5%
Mosiki Svenska 4.5 Mkr 6.3%
Almi Invest 3 Mkr 4.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Capagro SAS 8 Mkr 26.7%
Almi Invest 3 Mkr 10%
Mosiki Svenska 1.6 Mkr 5.2%
Henrik Hedlund 1.3 Mkr 4.3%
Fårö Capital 1 Mkr 3.3%
Med flera
Totalt åtagande: 22.6 Mkr 75.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.