BoMill bommar – aktien faller i premiären

First North-noteringen av BoMill började dåligt. Trots ett erbjudande som tecknades till 300% så faller aktien under första handelsdagen. Inräknat värdet på teckningsoptionen som ingick i noteringen är nedgången just nu cirka -9%. Finns det slutsatser att dra?
Källa: TT Nyhetsbyrån

Analysen har uppdaterats med rätt kursutveckling beaktat rätt antal teckningsoptioner.

Erbjudandet övertecknades enligt BoMill som anger teckningsgraden till 296%. Bolaget fick in nära 1200 nya ägare. Teckningskursen var 6 kronor och i skrivande stund handlas aktien till 5,05 kr. Alltså en nedgång på 16% vid en snabb anblick. Det är dock bara halva sanningen. Den som tecknade i BoMills noteringen fick även 2 teckningsoptioner per 3 aktier med lösenkurs 7,10 kr om ett år. Denna teckningsoption handlas nu till cirka 0,65 kr så hela ”paketet” har bara tappat cirka 9% i värde hittills. Det är så klart ändå ett dåligt utfall.

https://www.affarsvarlden.se/analys/svarsallat-i-bomills-notering

Affärsvärlden granskar och analyserar alla noteringar på svenska listor. När vi analyserade BoMill inför noteringen landade vi ett neutralt råd med dragning mot det negativa. Det var en splittrad bild med både stora negativa inslag och spännande aspekter. En kärnfråga är om man skulle ta fasta på helhetsintrycket av ett historiskt ägarkollektiv som tappat suget och vill slippa finansiera BoMill. Eller om man ska ta fasta på den franska specialistinvesteraren Capagro som verkar vilja öka sin investering i BoMill. Framtiden får utvisa om franska AgTech-specialister trumfar Sveriges mer lokala förmågor.

En generell slutsats är att man ska vara försiktig med att lita på PR-snack om ”rejält övertecknade” erbjudanden. Givet att miljontals aktier säljs ut så är det i princip omöjligt att inte vara antingen icke fulltecknad (alltså en katastrof) eller övertecknad. Ingen landar på exakt fulltecknad. Och vad som är mycket respektive lite överteckning är en bedömningssport. I rådande börsklimat ligger ribban högt. Ett litet erbjudande måste tydligen vara mycket mer tecknat än cirka 300% för att det ska motsvara ett underliggande köpintresse som räcker till även vid notering. De flesta som är intresserade av en aktie tecknar ju mycket mer än vad de egentligen vill ha. Detta beteende gör att det i goda tider finns en massa ”luft i orderboken”.

Läs mer om andra aktuella noteringar på IPO-guiden