Inga flaggor inför BoMills notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat BoMill inför noteringen den 20 oktober och hittar inga flaggor.
IPO

BoMill, som utvecklat en patenterad teknologi för sortering av spannmål, noteras den 20 oktober på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide inte hittat någon flagga i sin granskning, dock väljer IPO-guiden att upplysa om två omständigheter.

BoMill
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 72 Mkr
Sista teckningsdag 2020-09-24
Första handelsdag 2020-10-20

För det första är BoMills produktion utlagd till Examec och dess underleverantörer. Under riskavsnittet anges i prospektet att bolaget är beroende av avtalet med Examec. Avtalet har dock löpt ut och förhandlingar pågår för nytt avtal. IPO-guiden hissar ingen flagga utan nöjer sig med att upplysa om detta.

För det andra har en styrelseledamot i BoMill varit ledamot i ett bolag som försattes i konkurs under 2018. Vidare har styrelseordföranden varit suppleant i ett bolag som försattes i konkurs 2017. Dessa uppfattas dock inte som “elakartade” konkurser, utan sådant som naturligen förekommer bland unga utvecklingsbolag. IPO-guiden brukar avstå från att dela ut en flagga i fall som dessa. Så även denna gång.

Klicka här för att komma till BoMills sida på IPO-guiden 

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 24 september och teckningskursen är 6 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Readly Inväntar notering Nasdaq Mid 2020-09-15 2020-09-17 Läs här
Implantica Teckningstid pågår First North 2020-09-16 2020-09-21 Läs här
ES Group Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-18 2020-09-30
LifeClean Teckningstid pågår First North 2020-09-16 2020-10-01 Läs här
GPX Medical Teckningstid pågår First North 2020-09-21 2020-10-02 Läs här
Curasight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
Prostatype Genomics Inväntar teckningstid First North 2020-10-01 2020-10-27