Om erbjudandet

Erbjudande 725 Mkr (28% nyemission)
Säkrad andel (%) 41%
Börsvärde efter notering 2242 Mkr
Teckningskurs 48 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-14
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 300 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 25 Mkr (3.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB, Nordea
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Swedbank, Linklaters, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Netel Holding
VD Ove Bergkvist
Styrelseordförande Hans Petersson
Omsättning 2300 Mkr
Antal anställda 610
Börsvärde efter notering 2242 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.79 miljoner aktier (3.8%)
Antal aktier efter notering 46.7 miljoner
Hemsida netelgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Cinnamon International 1115.4 Mkr 49.8%
Carnegie Fonder 100 Mkr 4.5%
Joh. Berenberg Gossler & Co via investeringsfond 80 Mkr 3.6%
Strand Kapitalförvaltning 80 Mkr 3.6%
Norron Asset Management 40 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Cinnamon International 444.6 Mkr 61.3%
Övriga nuvarande och tidigare anställda 62.8 Mkr 8.7%
Styrelse och ledning 17.5 Mkr 2.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Carnegie Fonder 100 Mkr 13.8%
Joh. Berenberg Gossler & Co via investeringsfond 80 Mkr 11%
Strand Kapitalförvaltning 80 Mkr 11%
Norron Asset Management 40 Mkr 5.5%
Totalt åtagande: 300 Mkr 41.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.