Värdepapperspolicy för ekonomijournalister

Värdepapperspolicyn fastställdes i februari 2006 av Affärsvärlden, Börsveckan, Ekonominyheterna, Dagens Industri, Di.se, DiTV, N24, Privata Affärer, SvD Näringsliv och Veckans Affärer. Afv har hela tiden tillämpat branschens policy och har därutöver gjort vissa skärpningar och förtydliganden.
Aktiebrev Foto: Anders Holmström Kod: 1008 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
 • Nyanställda, fast anställda och uppdragstagare/frilansare på [Affärsvärlden] omfattas av nedanstående värdepapperspolicy.
 • Alla värdepappersinnehav ska anmälas till ansvarig utgivare eller av ansvarig utgivare utsedd person. Köp och försäljningar ska rapporteras senaste en vecka efter genomförd affär. Rapporteringsplikt gäller även för värdepappersaffärer där medarbetaren har ett förvaltningsuppdrag eller fungerar som placeringsrådgivare för såväl familjemedlemmar som utomstående personer eller bolag.
 • Med värdepapper menas aktier, optioner, konvertibler, terminer och andra värdepappersinstrument med aktier som bas. Regelbundet fondsparande omfattas ej av anmälningsplikten.
 • Kurspåverkande information får inte utnyttjas innan den är allmänt känd.
 • Medarbetare får ej skriva kurspåverkande artiklar om bolag där de eller närstående har ägarintressen utan att rådgöra med ansvarig utgivare.
 • Arbetsledare får inte lägga ut uppdrag som kan påverka egna värdepappersinnehav utan att samråda med ansvarig utgivare.
 • Placering i värdepapper får endast ske med avsikt att innehavstiden ska överstiga en månad. Om särskilda skäl föreligger för kortare tidsperiod bör medarbetaren rådgöra med ansvarig utgivare. Tidsbegränsningen gäller inte vid försäljning av förlustaktier.
 • Medarbetare tillåts inte ha uppdrag eller rådgivande funktion i noterat bolag, eller bolag på väg att noteras utan tillstånd från ansvarig utgivare. Detsamma gäller för bolag som bedriver värdepappershandel eller placeringsrådgivande verksamhet.

Affärsvärldens tillämpning av branschens Värdepapperspolicy

Branschens Värdepapperspolicy gäller i sin helhet. I tillägg till den finns följande riktlinjer för hur Affärsvärlden tillämpar densamma samt vissa tillägg som omfattar alla Affärsvärldens relevanta medarbetare.

Värdepappersinnehav redovisas för allmänheten www.afv.se/om-afv/redaktion. Innehav mindre än 0,2% av medarbetarens portfölj behöver inte redovisas för allmänheten.

Affärsvärlden tillämpar därutöver följande huvudregler:

 • Månadsregel. Undantag för förlustaffärer och i specialfall efter OK från ansvarig utgivare.
 • Kurspåverkande information får inte utnyttjas innan den är allmänt känd.
 • Medarbetare får ej skriva kurspåverkande artiklar om bolag där de eller närstående har ägarintressen utan att rådgöra med ansvarig utgivare.
 • Medarbetare får inte handla i strid med slutsatsen av en analys tiden efter publicering. Hård minimigräns är en vecka. Ofta krävs längre tidsperiod.
 • Medarbetare tillåts inte ha uppdrag eller rådgivande funktion i bolag kopplat till aktiemarknaden utan tillstånd från ansvarig utgivare.

Samtliga medarbetare har dessutom ett ansvar att på ett öppet och transparent sätt lyfta även andra etiska och praktiska överväganden som kan medföra frågor om jäv, trovärdighet och dylikt.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.