Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fullvärderat konglomerat

2019-05-08 18:00

Industrikonglomeratet Beijer Almas rapport för årets första kvartal pekar i en dyster riktning. Affärsvärlden avstår ett köp.

VÄNTA Senast Affärsvärlden ana­­lyserade industrikonglomeratet Beijer Alma var för drygt ett år sedan, i nummer 14/2018. Aktien handlades då kring 120 kronor, vilket bedömdes vara i den övre delen av det historiska intervallet, och rådet blev att vänta med köp i aktien.

Efter en viss kursuppgång handlas aktien i dag på nivåer runt 134 kronor. Det gör att rekordåret 2018 års omsättning och vinst, som ökade med 11 respektive 18 procent, värderas en bit lägre än sist vi synade aktien.

Enligt vd Henrik Perbeck var i princip all tillväxt under 2018 kopplad till organisk utveckling. I bokslutet räknade han med att den positiva trenden skulle hålla i sig även under 2019, trots att det andra halvåret 2018 talade för motsatsen. Då sjönk tillväxttakten igen, till följd av inbromsningen i den tyska och kinesiska fordonsindustrin. Den försämrade efterfrågan påverkade koncernen så mycket att bolaget i början av året tvingades till kostnadsanpassningar.

När räkenskaperna för årets första kvartal släpptes i början av veckan stod det klart att Henrik Perbecks förhoppningar inte infriats. Organiskt minskade nettoomsättningen med 1 procent och rörelsemarginalen sjönk till 13,8 procent, ned från 14 procent året innan. Någon återhämtning verkar inte heller ligga runt hörnet – orderingången under första kvartalet sjönk 10 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol. Visserligen störs jämförelsen av en stororder i fjol, men fordonsindustrin har heller ännu inte visat några tecken på revansch.

Beijer Alma fortsätter dock att förvärva mindre bolag, både i Sverige och utomlands, vilket är helt rätt väg att gå. Mindre förvärv likt uppköpet av elektronikkomponentbolaget Encitech Connectors från i mars och norska Codan i förra veckan gör att bolaget håller uppe tillväxt och stärker sin position på marknaden.

Trots fjolårets starka tillväxt och resultat handlas Beijer Alma fortfarande till relativt höga värderingsmultiplar. På Affärsvärldens prognoser, där tillväxten försvagas till följd av den tröga utvecklingen i fordonsindustrin, värderas aktien till 16,5 respektive 15,9 för 2019 respektive 2020.

Affärsvärlden står fast vid att Beijer Alma är ett kvalitetsbolag för den långa portföljen, som dessutom handlas med fin direktavkastning kring 4 procent. Men värderingen i kombination med den osäkra utvecklingen för efterfrågan gör det svårt att motivera ett köp i Beijer Alma på dessa kursnivåer. Väntarådet kvarstår.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom