Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Gynnas av bostadsbristen”

2016-08-30 21:00
Foto: Tobias Ohls

Alexander Jansson förvaltar: CB European Quality Fund (tillsammans med Carl Bernadotte och Marcus Grimfors).

Vad har fonden för inriktning?

– Det är en koncentrerad och aktivt förvaltad aktiefond som lanserades 1995, och som investerar i europeiska bolag med långsiktig tillväxt. Med koncentrerad menar vi att vi har 20–35 innehav, i dag ligger vi på 35. Placeringshorisonten är lång, i princip kan man säga att den är evig eftersom vi behåller våra innehav så länge de uppfyller våra kriterier. Ett av våra innehav, Fresenius, har vi haft i portföljen i cirka tio år.

Hur väljer ni ut innehaven?

– Vi söker efter kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling oavsett konjunktur. Storleksmässigt är kriteriet att marknadsvärdet ska vara minst en miljard euro. Vi vill också ha bolag som verkar i mogna branscher och som ger en stabil men inte nödvändigtvis hög utdelning. Den typen av bolag brukar förstås vara högt värderade, så det vi letar efter är growth at a reasonable price (GARP). Vi vill också gärna se att det sker en intern rekrytering av företagsledningen – om en ­sådan kultur finns i bolaget. När det gäller den geografiska exponeringen har vi tyngdpunkten på centrala och norra Europa; bortsett från Frankrike har vi inget bolag i portföljen som har hemvist kring Medelhavet.

Du nämnde att ni haft Fresenius i port­följen i cirka tio år. Vad är det ni gillar?

– Det är ett bolag som visar en god organisk tillväxt. Deras mål är att den organiska tillväxten ska vara dubbelt så hög som global BNP och ser man på utfallet sedan 1999 har den ­organiska tillväxten varit i genomsnitt sex procent per år. Bolaget är bland annat Tysklands ledande privata sjukhusoperatör samt ledande inom dialysapparatur. Det betyder att man gynnas av den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning. De har en bra geografisk exponering med 40 procent av marknaden i Europa och 40 procent i USA. Fresenius har dessutom 23 år i rad med höjd utdelning.

Något annat bolag du vill lyfta fram?

– Schweiziska Geberit, som är exponerat mot den europeiska byggkonjunkturen. I början av 2015 köpte bolaget upp Sanitec, som har varumärkena IDO och Ifö. Det är två varumärken som har en extremt stark marknadsposition. Det går knappt att gå in i något badrum i norra Europa utan att träffa på deras produkter. Det samma ­gäller varumärket Geberit i centrala och södra Europa. Med tanke på det stora behovet av bostadsbyggande i bland annat Sverige och Tyskland bedömer vi att det finns goda ­förutsättningar för fortsatt tillväxt för bolaget.

Ni har störst exponering mot Storbritannien. Hur ser ni på det efter Brexit-omröstningen?

– Det är vår största exponering, men vi har faktiskt viss undervikt mot Storbritannien relativt jämförelseindex. Många av våra innehav gynnas av att pundet har försvagats eftersom de har en liten del av sin verksamhet på hemmamarknaderna. Vi såg inte Brexit-omröstningen som något vi behövde agera på.

Vad tror ni om börsutvecklingen framöver?

– Vi var oroade ett tag tidigt i våras efter en utdragen nedgångsfas. Men sedan vände det upp i framför allt USA och efter att S&P 500 nådde en ny topp i juli kan vi med data sedan 1950 konstatera att i 18 fall av 19 har man ­tjänat pengar om man ­investerade efter en ny topp och behöll investeringen i 180 handelsdagar. Tittar man på snittutvecklingen för en tolvmånadersperiod sedan 1950 är den plus 9 procent; dito efter en ny toppnotering är plus 11 procent. Den bästa perioden gav en uppgång med 37 procent och den sämsta en nedgång med 9 procent. Så vi är tämligen optimistiska.

 

Text: Erik Aronsson

Alexander Jansson

Förvaltar: CB European Quality Fund (tillsammans med Carl Bernadotte och Marcus Grimfors).

Förvaltat kapital: Cirka 620 miljoner kronor.

Utveckling: Minus 0,2 % hittills i år.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom