Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inflationens återkomst

2020-01-15 18:00

Okej, nu tänker vi tvärtom. Enligt beprövad visdom kommer både inflation och räntor att vara låga under lång tid. Men är det verkligen säkert?

De senaste månaderna under det förra decenniet ökade intresset för nya lösningar i kampen mot den sekulära stagnation som drabbat många av världens ekonomier. Googlesökningarna på Modern Monetary Theory (en ekonomisk teori som i motsats till andra inte sätter något egenvärde i att en stat har ett budgetöverskott eller en balanserad budget) exploderade, och det demokratiska partiet i USA påverkades av vänstervindar.

Det är helt enkelt inte mycket som krävs för att det gångna decenniets ekonomiska ortodoxi ska bytas ut. Ökade offentliga utgifter, högre inflation och därmed högre räntor skapar nya vinnare och förlorare. I korthet: håll er borta från de hajpade fastighetsbolagen.

Företag som kan gynnas av trenderna:

  • Storebrand: Få branscher har varit så missgynnade av låg- och nollränteklimat som förvaltning av förmånsbaserade pensioner samt livförsäkringar. I båda fallen handlar det om att bolagen gjort framtida åtaganden av osäker storlek gentemot sina pensionssparare eller förmånstagare till livförsäkringarna, och att dessa ska täckas av avsatta tillgångsportföljer som, till viss del, måste investeras i lågriskplaceringar som inte längre ger tillräcklig ränta. Ihållande låga räntor pressade Storebrands lönsamhet och den så kal­lade solvensen till farligt låga nivåer, men koncernen är en av dem som överlevt nollräntan så här långt. Skulle det bli en återgång till positiv (real) ränta skulle vinsterna, allt annat lika, återvända till Storebrand som ett brev på posten. Därtill har koncernen en traditionell förvaltning, vars öde inte är lika ränteberoende.
  • Handelsbanken: Som den bolåne- och fastighetstunga svenska universalbank som presterat bäst genom de senaste decenniernas kreditcykler (minns någon 1990-talskrisen?) får Handelsbanken mer kritik för sin konservatism än för sin stabilitet. Digitaliseringsutmaningarna finns där, men Handelsbanken har koll på kärnverksamheten: det vill säga långvariga kundrelationer och kreditrisk. Det talar för den decentraliserade storbanken som pålitlig räntenettovinnare när andra aktörer på nytt åker på krissmällar och tappar kundfokus.
  • Avanza: Med pressad courtageaffär och ökad transparens kring fondprovisioner skulle Sveriges största sparfokuserade nätbank kunna te sig bra mycket bättre i backspegeln än framåt. Men kombinera Avanzas växande andel av växande och alltmer jämförelsebenägen sparmarknad med kostnadseffektivitet och en snabb produktutvecklingstakt så finns här en växande överlikviditet. Den skulle kunna ge ett betydande räntenetto den dag Avanza vill skala sina låneaffärer i mer normal räntemiljö.

Johan Anderberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom