Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mörka moln över takboxarna

2019-10-16 18:00

Affärsvärldens friluftsfavorit Thule har hamnat i en svacka, både på och utanför börsen. Ännu är det för tidigt att fiska upp aktien.

VÄNTA Senast Affärsvärlden analyserade friluftsproduktbolaget Thule var i slutet av oktober för ett år sedan. Aktien hade fallit rejält efter en kvartalsrapport under förväntan, och Affärsvärlden såg köpläge i kurssvackan. Riktkursen sattes till 225 kronor, vilken nåddes i maj i år. Aktien fortsatte upp till nära 240 kronor, men därefter har aktien fallit tillbaka till nivåer kring 185 kronor.

Thule har länge varit en Affärsvärlden-favorit, med tre köprekommendationer 2015–2018. Bolaget är marknadsledande på takboxar, takräcken och cykelhållare till personbilar, där Thules andel på den globala marknaden överstiger 50 procent. Affärsområdet, som kallas Carriers, står för största delen av bolagets omsättning, motsvarande 64 procent. Utöver Carriers har Thule ytterligare tre ungefär lika stora affärsområden: väskor, barnprodukter och RV-produkter (tillbehör till husvagnar och husbilar, recreational vehicles).

Thules produkter säljs via såväl stora återförsäljarkedjor som små specialistbutiker i 141 länder. Marknaderna delas in i två regioner: Americas samt Europe ROW (rest of the world). Den senare marknaden svarar för störst andel av försäljningen, motsvarande 70 procent av Thules totala försäljning.

De senaste månadernas kursfall tog fart efter bolagets rapport för årets andra kvartal, där försäljningen kom in sämre än väntat. Vd Magnus Welander förklarade den svagare tillväxten med ”generella utmaningar” hos kunder i Norden och Ryssland i inledningen av året. I Norden handlade det bland annat om en försäljningskampanj med ett stort bilvarumärke som inte förlängdes. Den negativa effekten i Norden bedöms vara av engångskaraktär, medan den dåliga situationen i Ryssland väntas dröja kvar året ut.

Dessutom har det, från analytikerhåll, kommit information om vikande marknader i både Tyskland och Storbritannien.

”Thule kommer sannolikt att uppleva fortsatt motvind under Q3 på grund av USA:s tullar på cyklar producerade i Kina (vilket också påverkar Thules försäljning av cykelhållare), samt mjukare marknadsförhållanden i Europa (framför allt i Tyskland och England)”, skrev Kepler Cheuvreux i en analytikerkommentar i slutet av september.

Thule börsnoterades 2014 och är därför oprövat i lågkonjunktur. Thule själva uppger att efterfrågan på bolagets produkter ska vara relativt ocyklisk, med undantag för RV-segmentet. Redan under 2018 märktes en inbromsning i den amerikanska försäljningen av RV-produkter.

”Amerikanska konsumenter har historiskt inte varit beredda att betala för mer tekniskt avancerade kvalitetsprodukter, som vi är så framgångsrika med på den europeiska marknaden. Under 2018 gjorde en allmänt orolig husbilsmarknad i slutet av året att vi såg beställningar skjutas framåt i tiden”, stod det i rapporten för helåret 2018.

Några förbättringar på RV-marknaden har dock inte kommit under 2019. Tvärtom har det dystra marknadssentimentet flyttats över till Europa, där bolaget förutspår en negativ påverkan även under andra halvåret då husbilstillverkarna nu ställer om till produktion av husbilar baserade på chassis av nya miljöklassade motorer.

Thule har sedan börsnoteringen handlats till en premie relativt sina jämförelsebolag. Det är fortfarande motiverat givet Thules starka marknadsposition och en fin tillväxt- och vinsthistorik. Men med nuvarande dystra marknadsförutsättningar lockas inte Affärsvärlden till köp. På våra något sänkta vinstprognoser för nästa år värderas nu Thule till ett p/e-tal på 19,0 och ett ev/ebit på 15,5. Det är inte historiskt högt för Thule, men det är heller inget fynd. Affärsvärlden inväntar ett bättre ingångsläge.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom