Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stålsatt aktie efter svåra år

2019-04-10 18:00

Trots inbromsning i Europa ser de närmaste åren relativt ljusa ut för SSAB. Affärsvärlden rekommenderar köp.

KÖP Det är trots allt bara drygt två år sedan som stålföretaget SSAB började ta sig över ytan efter fem svåra år vars samlade förluster på över 6 miljarder kronor resulterade i en nyemission på 5 miljarder kronor.

Efter det har mycket gått i rätt riktning: Exporten från Kina, som till stor del var orsaken till överkapacitet och prispress på stålmarknaden, har minskat. Bland annat till följd av Donald Trumps tullar. SSAB har fokuserat på att öka andelen produkter inom höghållfasta stål- och andra premiumprodukter med högre lönsamhet och lägre konjunkturkänslighet. Tillsammans med en ökad kostnadseffektivitet har det skapat starka kassaflöden, och SSAB har i dag en betydligt mer solid balansräkning än tidigare, med en skuldskuldsättningsgrad på 14 procent vid utgången av 2018.

Det senaste året har SSAB framför allt haft en positiv utveckling på den amerikanska marknaden. Där säljer SSAB grovplåt till branscher som energi-, bygg- och gruvindustri. Över 90 procent av produkterna tillverkas lokalt i Alabama och Iowa, vilket innebär att SSAB gynnas av tullarna genom minskad import och stigande priser. Dessutom har efterfrågan från slutkunderna varit stark, och förra året lyfte rörelseresultatet på ebitda-nivå till 2,5 miljarder kronor, från 800 miljoner kronor 2017. Marknaden förväntas vara fortsatt stark också 2019.

Även inom Special Steels, SSAB:s näst största affärsområde, är utsikterna relativt goda. Omsättningen ökade med 17 procent 2018 med stöd från både högre volymer och priser. Kunderna finns inom sektorer som tunga transporter och entreprenadmaskiner. Det är sektorer vars underliggande efterfrågan drivs av strävan efter förbättrad material- och energieffektivitet, med potential främst i utvecklingsländer i Asien, Latinamerika och Afrika.

I SSAB:s största affärsområde Europa, som stod för drygt hälften av rörelseresultatet 2018, är bilden mer blandad. Efter en stark start försvagades efterfrågan i slutet av 2018. Med en relativt stor andel av försäljningen mot europeisk fordonsmarknad ser heller inte utsikterna för 2019 så ljusa ut.

Ledningen har visat förmåga att leverera på de strategiska mål som satts upp fram till 2020. För Special Steels är målet att leverera 1,35 miljoner ton höghållfast stål. Under 2018 uppgick de leveranserna till motsvarande 1,3 miljoner ton, jämfört med 1,0 miljoner ton 2016. För SSAB Europe är målet att produktmixen till 40 procent ska utgöras av premiumprodukter vid 2020. Under 2018 utgjorde de 36 procent och 2016 var andelen 30 procent. Även i den amerikanska verksamheten är bolaget på god väg att nå målet om en marknadsandel på 30 procent för grovplåt, 2018 var den 28 procent.

Inräknat en relativt kraftig inbromsning på den europeiska marknaden värderas SSAB till p/e 8,5 både för 2019 och 2020 medan försäljningsmultipeln ev/sales ligger på historiskt låga 0,5. Det måste därför till en rejält pessimistisk konjunktursyn, eller förväntningar om att stålmarknaden snart återigen svämmas över av prispressande kinesisk export, för att inte se en attraktiv värdering. Affärsvärlden tror att SSAB går mot ett par hyggliga år och rekommenderar därför köp.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom