Lyft för Pandox resultat

Hotellfastighetsföretagets vinst före värdeförändringar steg mer än väntat.

Hotellfastighetsföretaget Pandox redovisar ett resultat före värdeförändringar (och skatt) på 355 miljoner kronor (338) för det tredje kvartalet 2015.

Bland aktieanalytiker väntades ett resultat före värdeförändringar på 338 miljoner, enligt en konsensusenkät från SIX News/Inquiry Financials.

I kvartalet bokades en positiv engångspost på +60 miljoner kronor, avseende förlikning med Nordic Hospitality Group. Givet att engångspostens belopp och period varit känd i marknaden sedan juli var resultatutfallet 5 procent bättre än analytikernas konsensus.

Totala intäkter var 992 miljoner (781), att ställa mot väntade 990 miljoner. För verksamhetssegment, se separata telegram.

Bruttoresultatet var totalt 483 miljoner (377). Här väntades 463 miljoner.

Centrala administrationskostnader var -23 miljoner (-21).

Finansiella kostnader var -106 miljoner (-120). Finansiella intäkter var 1 miljoner (1).

Ebitda*-resultatet var 495 miljoner (377). Här väntades 474 miljoner bland analytikerna.

Cash earnings, det vill säga ebitda plus finansnetto minus aktuell skatt var 407 miljoner (259), eller motsvarande 2,71 kronor per aktie (1,73). Väntat här var 344 miljoner.

Realiserade värdeförändringar på fastigheter var 0 miljoner (0).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter var +232 miljoner (+177).

Orealiserade värdeförändringar på derivat var -73 miljoner (-110).

De analytiker som försökt göra prognoser över värdeförändringarna spådde att dessa totalt skulle uppgå till +39 miljoner i kvartalet. Utfallet blev aggregerat +159 miljoner.

Resultatet före skatt var 514 miljoner (304).

Nettoresultatet var 425 miljoner (240), motsvarande 2,83 kronor per aktie efter utspädning (1,60).

* Enligt Pandox definition totalt bruttoresultat plus avskrivningar som ingår i kostnader för operatörsverksamheten, minus centrala administrationskostnader exklusive avskrivningar.

 

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.