Starka siffror från Biotage

Bioteknikbolaget ökade vinst och omsättning ordentligt.

Biotage nettoomsättning uppgick till 283 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019, en ökning med 21,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv ökade omsättningen med 8,1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 64,3 miljoner kronor (45,1).

Resultat efter skatt blev 66,6 miljoner kronor (44,0), motsvarande 1:02 kronor (0:68) före och efter utspädning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 80,0 miljoner kronor (50,7).

Biotage närmar sig sitt finansiella omsättningsmål om en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om 8 procent mätt över en treårsperiod.

”Till jämförbara valutakurser och rensat för förvärv ökar omsättningen med 8,1 procent för kvartalet medan motsvarande mått på organisk tillväxt når 8,6 procent för årets första nio månader”, skriver Biotages avgående vd Torben Jørgensen i sitt vd-ord i rapporten för det tredje kvartalet 2019.

Samtliga regioner med undantag för Europa har nu uppnått en tillväxt överstigande 8 procent.

Biotage ser en positiv utveckling i Asien och Torben Jørgensen lyfter fram Kina som ”ett lysande exempel”. Landet utgör nu 10 procent av Biotages globala omsättning.

Bruttomarginal för kvartalet på 62,8 procent når upp till bolagets mål om 60 procent.

På nedsidan nämner Torben Jørgensen en senarelagd lansering av den nya instrumentgenerationen för automatiserad rening av plasmider. Ursprungligen var planen en lansering under 2019, men nu förskjuts lanseringen till nästa år. Bakgrunden ligger i att Biotage ”behöver mer tid för att säkerställa att produkten uppfyller Biotages höga kvalitetsnormer”.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.