Stark vecka för portföljen

Aktiva portföljen hade en stark vecka. Semcon blev ett lyckat rapportspeck och får fortsatt förtroende i portföljen.

Förra veckan tog aktiva portföljen revansch. Portföljen steg med 2,0 procent vilket var bättre än Stockholmsbörsens 0,8 procent. Rapportspecket i teknikkonsulten Semcon blev väldigt lyckat. Likaså återhämtade sig Astrazeneca fint samtidigt som Mekonomen rekylerade utan några egentliga nyheter.

Hittills denna rapportperiod har medianbolaget i SME Direkts prognosdatabas rapporterat 1 procent bättre än analytikerkollektivets förväntningar på såväl intäkter som vinst före skatt. Vinsttillväxten för medianbolaget stannar på måttliga 4 procent mot fjolårskvartalet.

Det kan sättas i relation till OMXS30 som handlas kring p/e 17 framåtblickande jämfört med genomsnittet p/e 14 för de senaste tio åren. Det krävs högre vinsttillväxt för att motivera värderingen men samtidigt har ljusare framtidsutsikter kunnat skönjas i ett antal bolag, vilket ger stöd åt börsen i nuläget.

Utropstecknet förra veckan var bokslutet från Semcon lyfte aktien 5 procent på rapportdagen och totalt 16 procent förra veckan. Den nordiska konsultdelen utvecklades klart bättre än väntat. Den tyska delen, som Semcon redan meddelat att de ska avyttra, var svag. Kvarvarande verksamheter gav en rörelsemarginal på 6,9 procent och växte organiskt med 8 procent. Värderingen är fortsatt väldigt låg och med omotiverat stor rabatt relativt andra bolag i sektorn. Bolaget är på rätt väg, efterfrågan är god och uppvärderingen lär fortsätta i takt med att Semcon fortsätter att förbättra sin lönsamhet. Semcon stannar därför kvar i portföljen.

Astra Zeneca har gått starkt på börsen under den senaste veckan med en uppgång på nästan 8 procent och har därmed hämtat upp den omotiverade rekyl som vi identifierade när vi plockade in aktien i portföljen. Aktien kan ha mer att ge. Bolaget håller på att finputsa en studie av en ny cancerbehandling vars resultat kommer att presenteras under våren. Ett ja där är nästan en nödvändighet för att bolagets framtida försäljningsmål ska uppnås. Vad som händer vid ett nej visade Bristol-Myers Squibb prov på helt nyligen. Det amerikanska läkemedelsbolagets aktie föll tio procent på en dag när bolagets cancermedicin inte gav så goda resultat som marknaden hade räknat med.

Nästa vecka rapporterar tre av portföljinnehaven. Norska vin- och spritinnehavet Arcus inleder på tisdag med sin första rapport som noterat bolag. Givet verksamhetens stabilitet bör framåtblickande ledningskommentarer vara mer intressanta än kvartalsutfallen. På onsdag följer Mekonomen, vars aktie tappat 5 procent den senaste veckan. Slutligen bekänner fastighetsbolaget Catena färg på fredag. Affärsvärlden förväntar sig en tydlig resultatförbättring från Tribona-förvärvet.

Affärsvärlden Börsredaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS