Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ericsson lyfter börsen

2008-10-20 12:42

Stockholmsbörsen var kraftigt stigande vid lunchtid på måndagen, ledd av Ericsson

Klockan 12.15 var OMXS30 3,9 procent högre på noteringen 657,1. Omsättningen uppgick till 7,6 miljarder kronor.

- Det har varit en extrem situation i banksystemet där man inte litat på varandra och det är ett tillstånd som inte är rimligt att tro att det ska vara över tiden. Vi har ändå sett en viss stabilisering när det gäller en del extrema spreadar. De är långt ifrån normala nivåer men det har blivit bättre och går åt rätt håll även om det går sakta, säger Rickard Askehed, aktiestrateg på Glitnir Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt.

Samtidigt har rapportperioden nu börjat dra igång på allvar och enligt Rickard Askehed kan bolagsrapporterna ge en viss stabilisering på marknaden då en del av den stora osäkerhet som råder lägger sig.

- De rapporter som vi har sett hittills har varit bra, inte minst Ericsson i dag. Företagen är givetvis, precis som alla andra, oklara om vad de ser framför sig. Samtidigt har marknaden tagit ned aktierna så mycket att förväntningarna är relativt lågt ställda. De rapporter vi ser nu kommer inte att vara de sämsta som vi ser under denna konjunktursvacka men det betyder inte att vi måste se lägre aktiekurser utan det viktigaste är att man får någorlunda klarhet i hur det går för företagen, säger Rickard Askehed.

Ericsson B lyfte 21,3 procent till 60:90 kronor efter att bolaget släppt sin rapport för det tredje kvartalet i förtid. Före skatt blev resultatet mer än dubbelt så högt jämfört med SME Direkts analytikersammanställning. Utfallet blev 4.140 miljoner kronor, inklusive engångsposter på -2.018 miljoner kronor. Snittet i konsensus var 3.142 miljoner kronor, inklusive engångsposter på -822 miljoner kronor. Omsättningen landade på 49,2 miljarder kronor, här var 45,7 miljarder kronor väntat.

Ericssons försäljning ökade med 13 procent under kvartalet med stark utveckling i alla regioner utom Västeuropa. Vd Carl-Henrik Svanberg säger dock i delårsrapporten att det framöver kommer att bli tuffare och bolaget planerar för nolltillväxt under nästa år. Den finansiella oron har ännu inte påverkat verksamheten men gör bolagets framtidsutsikter mer osäkra.

Skälet till att Ericsson tidigarelade sin rapport var att bolaget märkte att aktiemarknadens förväntningar låg klart under utfallet. Beslutet ska ha fattats i samråd med börsen. Rapporten var ursprungligen planerad att släppas på fredag denna vecka.

En annan rapportvinnare var Hiq, som överträffade förväntningarna både vad gäller resultat som omsättning. Det fick marknaden att handla upp aktien med 11,4 procent till 23:50 kronor.

- Framför allt var rörelsemarginalen stark. Det är ju känsligt hur projekten rullar på när ekonomin ser ut som den gör. Jag var rädd för risken med uppskjutna projekt, men detta tyder på att efterfrågan är relativt god, säger en analytiker i en kommentar.

Nordea steg med 2,8 procent till 69:10 kronor, SEB A var 6,2 procent upp till 81 kronor och Swedbank A ökade 2,2 procent till 69:50 kronor. Av nyheter i finanssektorn finns att regeringen presenterat sitt förslag på stabilitetspaket. Det är tänkt att vara ett frivilligt men solidariskt system och det ingår inte något krav på att begränsa utdelningarna för bankerna.

Analytiker som Nyhetsbyrån varit i kontakt med säger att det är positivt att regeringen nu i linje med övriga Europa lägger fram en stabilitetsplan, men det återstår fortfarande en del frågetecken. Det är i nuläget oklart hur stora avgifter bankerna ska betala och dessutom är det osäkert om alla banker komma att vilja delta i det frivilliga garantisystemet för upplåning.

Vidare har den holländska storbanken ING fått ett kapitaltillskott på 10 miljarder euro från den holländska staten genom förvärv av aktier. ING lyfte med 19 procent i Amsterdam.

Hexagon var 10,1 procent upp till 57 kronor. Aktien steg brant efter nyheten att Stefan Persson, storägare i Hennes & Mauritz, via bolag köpt in sig i Hexagon. Någon gång under de senaste månaderna har Stefan Persson köpt 9,3 miljoner B-aktier, motsvarande 3,5 procent av kapital och 2,5 procent av rösterna, i Hexagon.

SSAB A gick något sämre än marknaden i övrigt genom att endast stiga 0,9 procent till 87:75 kronor. Styrelsen har beslutat att ställa in bolagets extra bolagsstämma den 22 oktober 2008 till följd av den extrema situationen som varit på finansmarknaderna. På extrastämman skulle aktieägarna ta ställning till ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom