”Fyndköp i aktierean”

2016-01-05 07:09 Affärsvärlden SIX
Svenska dagstidningar. Foto: TT

Läs ett antal av dagens viktiga nyheter från landets morgontidningar, i notisform.

LÅGT STÄLLDA FÖRVÄNTNINGAR PÅ 2016 KAN GE BÖRSÖVERRASKNINGAR - DI: Enligt en DI-krönikör är pessimismen som drivits upp av tydliga oroshärdar, såsom bland annat Kina, Ryssland, råvarumarknaden, Europas flyktingskris, risken för brittiskt EU-utträde samt stigande företagsobligationsräntor, överdriven. Krönikören tror att "minsta positiva" nyhet under 2016 kommer att "applåderas" av börserna och att man därför bör göra "fyndköp" i vad denne betecknar som "aktierean". (DI)

STOCKHOLMS REAKTION PÅ MÅNDAGENS KINA-DATA ÖVERDRIVEN - NORDEA-STRATEG: Stockholmsbörsen reagerade överdrivet negativt på gårdagens svaga Kinastatistik, säger Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg på Nordea. "Det var ingen större dramatik kring Kina i rapporterna för tredje kvartalet och jag tror inte att det kommer att vara det i fjärde kvartalet heller", konstaterar strategen om de svenska börsbolagen. Eriksson anser att 2016 kan bli ett bättre börsår för Stockholms än 2015, bland annat mot bakgrund av det kan bli en "hygglig konjunktur". Verkstadsbolagen Sandvik och Volvo kan "mycket väl" stiga "över hundralappen", menar han vidare. (DI)

BILKÖPFEST KAN VARA TECKEN PÅ BUBBLA - SVD: Enligt en SvD Näringsliv-krönikör kan gårdagens svenska bilförsäljningsstatistik, med rekordförsäljning för helåret 2015 vara en oroande signal om sämre tider framåt. Historiskt har svenska bilförsäljningsrekorden år 1976, 1988 och 2007 följts av stora kriser. "Den största förklaringen till den svenska köpglädjen kan sammanfattas i två ord: Låga räntor", noterar samme krönikör. (SvD Näringsliv)

MINSKAD RÖRLIGHET I ÖRESUND DRABBAR BEMANNINGSBOLAG: I takt med att de nyligen införda svenska ID-kontrollerna drabbar arbetspendlingen över Öresund har rekryteringsfirmor verksamma i regionen börjat förbereda sig på tuffare tider. "Vi märker redan att rörligheten minskat. Mattan håller på att ryckas undan för arbetsmarknaden i regionen", säger Poolias ansvarige för södra Sverige, Fredrik Molin. Jonas Ivarsson, Mercuri Urvals regionchef i södra Sverige, anser i samma artikel att Öresunds arbetsmarknad nu skärs av på mitten. (DI)

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom