Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kan bli dubbla avgasnotan för Volvo

2019-02-12 15:26

En bankrapport spår att avgasnotan kan gå på så mycket som 13 miljarder kronor.

I oktober i fjol informerade AB Volvo att bolaget upptäckt att en komponent i ett avgasefterbehandlingssystem åldras snabbare än förväntat, vilket kan leda till att motorerna överskrider utsläppsgränserna för kväveoxider. Volvo skulle ”i samråd med berörda myndigheter” fastställa hur problemet skulle åtgärdas.

Informationen var mycket knapphändig. Volvo berättade varken vilken komponent det gällde, hur många lastbilar som omfattades eller vilken typ av kostnad som felet skulle kunna ge upphov till. I januari kompletterades informationen med att Volvo berättade att man reserverat 7 miljarder kronor i det fjärde kvartalet 2018, relaterat till kostnader för att hantera komponentfelet. I övrigt var locket på.

En källa med insyn i Volvo uppger för Affärsvärlden att det redan för cirka ett år sedan fanns indikationer på att komponenten åldrades snabbare än väntat. Bedömningen ska då ha varit att skillnaden i livslängd inte var större än att det kunde hanteras vid lastbilarnas årliga service.

DNB Markets uppskattar utifrån kontakter med servicecenter för lastbilar i Europa och Nordamerika antalet lastbilar som levererats med den felaktiga komponenten till upp till 735 000. DNB:s basscenario är att hälften av dem måste återkallas, vilket skulle ge kostnader på 3–4 miljarder kronor, men i värsta fall skulle Volvos nota kunna sluta på 13 miljarder.

Läs mer om Volvos avgassmäll här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom