Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köper aktier för sex miljoner kronor

2010-02-11 12:27

Förre statsministern Göran Persson har tagit ordförandeklubban i tre skilda bolag. I en lång intervju med Affärsvärlden berättar han bland annat vilka branscher han tror på. Han har satsat minst sex miljoner kronor på aktier.

Vi möts i New York. En våning ovanför Reykjavik och St: Petersburg. Valet av namn på besöksrum hos pr-konsulten JKL borde passa förre statsministern Göran Persson. För han reser mycket i sitt nya jobb.

-Mitt tidsmässigt mest omfattande uppdrag? Jag talar. Jag är talare. Jag tror jag höll 120 tal förra året. Hälften i Sverige, hälften utomlands.

Om vad?

-Jag talar om klimatfrågor, om nationalekonomi, säkerhetspolitik. Till och med om jordbruk talar jag.

Men inte om att leda företag. Och det är därför vi möts. Förre partiordföranden Göran Persson har tagit ordförandeklubban i tre olika företag, de två senaste tillkom i december. Sedan tidigare har han ordförandejobbet i statligaSveaskog. I december tog han uppdraget i förre Pharmaciadirektören Erik Danielsson alternativenergiföretag,Scandinavian Biogas i Uppsala och samma post i den norske entreprenörenHenry Hansens Scandinavian Air Ambulancei Luleå. Hans hustruAnitra Steensitter med i styrelsen i ett bolag med ett snarlikt namn, krisdrabbadeSAS, Scandinavian Airline System.

-Vi skrattar åt det ibland. Men Scandinavian är ett bra varumärke.

Vad ska man tro om Sveaskog framöver?

-Scandinavian Forest? Eller Scanforest? Jag tror inte det.

Ni diskuterar flyg hemma vid köksbordet?

-Vi diskuterar mycket lite om våra uppdrag med varandra.

Det finns ingen risk för jäv i och med att ni sitter i varsitt flygbolag?

-Nej.

Hur är skillnaden mellan att vara ordförande i ett företag och ett parti?

-Det är en väldig skillnad. Det kan inte jämföras och ska inte jämföras. Ett parti är så oerhört mångdimensionellt. Poltik gäller allt. Det är mer endimensionellt att leda ett företag och det är lättare att sätta upp mål för företag.

Hur märks det i bolagen?

-Bolagen jag är inne i är så olika varandra. Sveaskog är urstarkt, med en balansräkning som är magnifik och med goda resultat och perspektiv som är hundraåriga. Och så har vi Scandinavian biogas som är ungt, forskningstungt och kostar pengar snarare än genererar pengar i det korta perspektivet. Och sedan över till Scandinavian Air Ambulance som driver en verksamhet som varken är ung eller gammal, men som har vuxit genom förvärv och som troligen kommer att växa ytterligare genom förvärv och strukturella förändringar. Så det är tre helt olika förutsättningar. Att sätta etiketten företag på dem och säga att de har något gemensamt….det blir lite fel.

Vad har du för inflytande i form av ordförande i Scandinavian Biogas?

-Ett väldigt inflytande i strategiska frågor men inte i det dagliga. Uppdraget som ordförande i politiken inbegriper tvärtom ett väldigt engagemang i det dagliga. I företag är det lättare att skilja på stort och smått. I politikens värld kan små saker bli groteskt stora. Men i företag är det den verkställande ledningen som sköter den dagliga krigföringen.

-Hur ser du på de senaste opinionsundersökningarna i rikspolitiken? Rödgröna blocket har ett försprång på cirka 10 procentenheter?

-Regeringen har en väldigt svår period framför sig. De är i opinionsmässigt underläge vilket inte är särskilt konstigt. Stigande arbetslöshet och runt hörnet väntar fortfarande problemet med nedväxlingen av de stora stimulansåtgärderna, inte bara i Sverige utan också utomlands.

De så kallade exitstrategierna?

-Ta bara när de ska börja höja räntorna. Det är ohyggligt underskattat vad räntan betyder. En snabb kalkyl visar att hushållens skuldsättning är ungefär 2 300 miljarder kronor. Skulle räntan stiga 2,2 procent, lika mycket som den har sjunkit under det senaste året, så motsvarar det ungefär, om lönesumman i Sverige är 1 300 miljarder kronor, fyra kronor i kommunalskattehöjning. Det är stimulansens storlek. Det är en våldsamt kraftfull spak, den här räntan. Avvägningen av hur det ska gå till blir en rysare.

Hur ska det rödgröna blocket se på opinionsläget?

-De ska vara mycket ödmjuka. Det svänger väldigt snabbt ett valår. Men det rödgröna blocket har en stor fördel i och med att det innehåller två småpartier. Både vänsterpartiet och miljöpartiet tror jag kommer att dra fördel av valrörelsen.

Hur ska du agera i valrörelsen?

-Jag kommer naturligtvis att hjälpa mitt gamla parti. Men jag är inte på något sätt ett vallokomotiv . Det är Monas (Sahlin) valrörelse. Det är väldigt viktigt att det inte skapas någon förvirring kring detta. Skulle jag vara för aktiv och kliva fram så skulle jag omedelbart tillfrågas om både det ena och det andra i politiken och jag skulle ha svårt att inte svara. Och därmed kommer jag omedelbart att spelas ut (mot Mona Sahlin).

Du kommer att första maj-tala?

-Det skulle jag gissa. I Flen kanske, vilket jag tycker är alldeles utmärkt

Har du tillfrågats av något medium om du kan verka som expertkommentator inför valet?

- Jag har fått sådana frågor. Men expertkommentator är så fördärvat av de här idrottsgrabbarna som sitter och kommenterar än det ena, än det andra. Ibland obegripligt.

Men är det någon roll som du kan tänka dig att axla?

-Jag är kanske fortfarande för nära för att göra det med någon slags trovärdighet. Man måste vara trovärdig också. Ingen ska tänka att där sitter den där gamla sossen och slätar över eller ger nålstick till moderaterna. Det kanske är för nära. Det kanske blir aktuellt nästa gång, 2014.

Hur är Sverige som land att vara företagare i?

-Alldeles utmärkt måste jag säga. Det enda som jag bekymrar mig om är svårigheten att finansiera sig och att komma in i banksystemet.

Men det är en följd av finanskrisen?

Jo, så är det naturligtvis. Men i och med att bankerna måste binda så mycket eget kapital när de lånar ut till företag, jämfört med när de lånar ut till hushåll, så blir det till förmån för hushållen.

Du har synpunkter på bankernas kapitaltäckningsregler?

-Kapitaltäckningsreglerna behöver ses över, bland annat för strama upp fastighetssektorn.

Det skulle bli mindre liberala kapitaltäckningsregler?

-Absolut. Och gör man inte det efter den här finanskrisen så ber man ju om nya problem. Att lämna det här bakom oss och gå in i någon slags vardag och börja på att se de här finansiella företagen som kallar sig för banker att fortsätta ta gigantiska risker med en kapitaltäckning som är 5 till 6 procent. Det är inte rimligt.

Inte banker. Vad skall de stora internationella bankerna kallas?

-Det är finansiella företag som handlar med risk. En bank, som jag ser en bank, driver inlåning och utlåning och tar marginal däremellan. Den kan ha den typen av kapitaltäckning. Men ska man ta de här våldsamma riskerna, med alla de produkter som finns på de finansiella marknaderna är ett eget kapital på 20 eller 30 procent önskvärt.

Du har själv suttit i sparbanksstyrelser?

-Jag satt i styrelsen för Oppunda sparbank från 1970-talet till 1989 när jag tog plats i regeringen. Många mindre sparbanker har gått med stora vinster de senaste åren. Men med den skillnaden att de inte har haft några utdelningar och därmed inte har förlorat i finansiell styrka. De har en oerhört god soliditet.

Är det en bra ordning, tycker du, att behålla utdelningarna i bankerna?

-Det tycker jag.

Jag har hört att du har fått frågan om du vill sitta i en bankstyrelse på senare tid?

-Det har jag inga kommentarer till.

Hur ser du på trasslet i Swedbank det senaste året.

-Det är ju ingen sparbank utan en affärsbank och det får man verkligen hålla isär. Särskilt när Swedbank gärna vill hålla kvar sina kopplingar till sparbanksrörelsen eftersom det är positivt laddat.

Vilka politiska beslut skulle underlätta för att driva företag i Sverige?

- Ur ett jordbrukarperspektiv, jag är jordbrukare, kan jag yttra mig. Hela det här kineseriet med ansökningar om EU-bidrag skulle avskaffas. Det ersätts lämpligen med ett schablonbidrag. Det skulle spara både arbetet och pengar. Det skulle Sverige driva.

Mer allmänt?

-När väl du har en efterfrågan med inkomster tycker jag att skattesystemet är riktigt bra med möjligheter både till reservationer och att skjuta upp skatten.

Hur ser du på kvotering baserad på kön och etnicitet i företagsledningar?

-Jag har sett att moderaterna har svängt . Men hade vi velat genomför det där hade vi gjort det. Men vi trodde inte på det. Kvinnorna flyttar successivt fram sina positioner. Om tio år kommer det här inte att vara någon issue. Kvinnorna tar sin plats i kraft av kompetens. Jag tror inte på lagstiftning.

Vad gör Scandinavian Biogas?

-Ett forskningstungt bolag. Det är svenska landslaget i biogas brukar jag säga. Vi har utvecklat biogasproduktion i industriell skala. I samma reaktorer som tidigare kan vi få ut fyra gånger så mycket biogas som tidigare.

Vilka är konkurrenterna?

-Stora multinationella energiföretag.

Är ni attraktiva?

-Det märker vi av. Storstäder har två tillgångar som vi kan hjälpa till med. Det ena är soptippar och det andra är reningsverk. Det står 37 000 reningsverk runt om i världen som producerar slam som ingen vet hur man ska bli av med. I vissa länder bränner man det till och med till väldiga kostnader. Vi säger att vi tar hand om det och producerar gas och gödsel.

Var är ni?

I Sydkorea har vi får första anläggning. Vi hoppas kunna offentliggöra en i Europa snart.

Vilka nackdelar har processen?

-Bedriver man processen inkompetent så kan det läcka metan. Men vi har en metod där vi har nästan noll läckage.

Vad tillför du styrelseskapet i Biogas?

-Jag är inte ovan vid styrelsearbetet. Ett företag som växer måste ha ordning och reda. Sedan kan jag tillföra en internationell erfarenhet och ett kontaktnät som är väldigt viktigt.

Hur stort kan det bli?

-Vill inte spekulera i det. Vår ambition är att det ska växa. Hittills har det som alla forskningsintensiva företag mest varit kostnader. Men nu har vi gjort en emission på 100 miljoner. Lånen är konverterade till aktier och balansräkningen ser bra ut.

Hur länge räcker det?

- Det beror på. Vi ska använda dem i projektsatsningar. Men 50 eller 70 eller 100 miljoner är snabbt använda om vi investerar i en ny anläggning. Då får vi skaffa nytt kapital.

Någon produktion har ni inte ännu i bolaget?

-Nej, inte ännu. Jag hade hoppats kunnat berätta om en sådan affär idag.

I Korea?

-I Europa.

Är du aktieägare i Biogas?

-Jag var med emissionen.

Du är anhängare av pilotskolan då?

-Ja. Den är möjlig att göra begriplig för folk. Chefer köper sina aktier och får vara med på uppgång och nedgång.

Hur stor andel äger du?

- Tre procent. Jag betalar omkring en tia, nyemissionskursen, och har 600 000 till 700 000 aktier (totalt cirka 6 till 7 miljoner kronor).

Kan det bli aktuellt att notera bolaget på någon lista?

-Det kan inte uteslutas.

Hur stort är företaget om fem år?

- Sådana spekulationer skapar så mycket förväntningar. Det är vi inte beredda att kommunicera externt.

Känner du de andra ägarna?

-Familjen Bengtsson som sålt sitt Dalarnas Tidningar, en ny generation som är engagerad. De har agerat efter att ha gått ur den mogna tidningen.

Islänningen Thor Björgólfsson med sitt Novator som ägare har ett solkat rykte efter att hans bankimperium kraschat?

-Det har väl alla islänningar i finansbranschen. Jag träffade honom för första gången på bolagsstämman.

Johan Bohman?

-Aldrig träffat.

Vad säger du om andra påhugg i det privat näringslivet. Fler styrelseuppdrag?

-Det tar väldigt mycket tid och det är lågt värderat. Du måste vara noggrann och jobba hårt. Jag har inte tid för mer.

Vilken kommentar har du till Investorchefens uttalande om höjda arvoden till styrelseledamöter?

-Jag tror att han redan har blivit tillrättavisad av sin omgivning på ett kraftfullt sätt. Han behöver inte mer smisk. Tajmingen var dessutom inte bra. Inte ska han säga det nu inför avtalsrörelsen. Jag gissar att Investor får den de pekar på.

Du nämnde själv att uppdragen var lågt värderade?

-Det är definitivt inte högt. Men det är svårt att motivera mer än de 400 000 kronor jag har i Sveaskog och 200 000 i Scandinavian Biogas.

Sveaskog har fått kritik på senare tid av skogsbolag som inte äger skog för att upprätthålla en form av oligopol?

-Jag har sett diskussionen och den är felaktig. Det finns andra leverantörer som de kan köpa virke från om de vill.

Man kan inte kritisera Sveaskog?

-Det tycker jag inte att man kan. Särskilt anmärkningsvärt tycker jag det är att ordföranden för Norra Skogs kritiserar oss. Han är om någon borde förstå vikten av att få gott betalt för virket. Men de är sågverksägare också.

Hur länge sitter du på de tre styrelseposterna?

-Det är inget sagt.

Äger du andra aktier?

-En aktie i tidningen Folket och i Sydöstran. Men inte i något börsbolag. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av aktier. När man följer det från sidan så är det ett inslag av gambling i det hela. Jag har aldrig träffat någon som har haft rätt jämt.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom