Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Koppar väldigt intressant”

2019-05-15 18:00
Jonas Edholm förvaltar Skagen Focus.

Jonas Edholm, som förvaltar Skagen Focus, blickar mot en del av aktiemarknaden som har varit billig under en lång period, men ser även andra innehav, exempelvis två råvaror, som intressanta.

Vilken är fondens strategi?

– Vi är en utpräglad global värdeförvaltare, en av få fonder som fortfarande fokuserar på det. Den andra delen är en gå-emot-strömmen-filosofi, att inte följa trenden på aktiemarknaden. Vi är också en högkoncentrerad global fond, våra tio största innehav ska stå för 40 till 50 procent av portföljen. Vi representerar ett slags anti-index-alternativ i extremversion, vi har runt 60 procent i små- och mellanstora bolag.

Det betyder att ni måste välja ett fåtal bolag ur ett väldigt stort urval.

– Vi har runt 50 000 bolag att välja ur, men det som begränsar urvalet är framför allt värderingen. De allra flesta bolag är för dyra och faller bort i en första sållning.

Hur definierar ni värdeinvestering?

– Lite förenklat tittar vi först på bolagets marknadsvärde inklusive total skuldsättning i relation till ett replacement value, bolagets tillgångar till dagens penningvärde. På toppen av den kvoten lägger vi till en normaliserad intjäning, vad tjänar bolaget över en konjunkturcykel, alternativt vad tjänar bolaget innevarande år. Vi lägger ingen vikt på potentiellt alltför optimistiska vinstprognoser och därmed hittar du inte högt värderade bolag som Amazon och Netflix hos oss. Det gör att urvalet minskar drastiskt, men det finns alltid ytor att jobba med. Just nu ser till exempel timmer- och massasektorn intressant ut, den har blivit väldigt billig. Och vi har investerat i ett kanadensiskt bolag som heter West Fraser.

Ni är överviktade mot Japan, varför det?

– Japan upplever vi som en del av aktiemarknaden som har varit billig under en lång period och där äntligen börjar det hända saker. Vi har runt 20 procent av fonden i japanska aktier och flera innehav har icke-kärntillgångar som överstiger bolagets hela börsvärde och är samtidigt skuldfria. Pasona, ett japanskt bemanningsföretag, är ett exempel, Bank of Kyoto är ett annat exempel med en överkapitaliserad balansräkning. Den här typen av värderingar förekommer i stort sett inte i andra delar av världen. Det vi nu ser börja hända är att man i större utsträckning börjar dela ut tillgångar som inte hör till kärnaffären till aktieägarna. Det här berör förändringar i Corporate Governance-koden som är en stor sak i Japan just nu. Det skapar en större press på att bolagen måste motivera sina kors­äganden eller göra sig av med dem. Vår teori är att värderingsgapet mellan Japan och andra delar av aktiemarknaden därför på sikt delvis kommer att stängas.

Vilka innehav utöver Japan ser du som särskilt intressanta?

– Ivanhoe Mines tycker vi är spännande, inom råvaror ser koppar och nickel väldigt intressanta ut, bland annat via ökad efterfrågan genom exempelvis elektrifieringen av bilar. Samtidigt tillkommer det inte någon större ny kapacitet inom koppar. Aktierna i den här sektorn verkar också diskontera mycket lägre kopparpriser än nuvarande spotpriser. Ivanhoe har i Kongo en av de största kopparfyndigheterna i världen och är väldigt billigt i förhållande till sina fyndigheter. Vårt största innehav är AIG, ett amerikanskt försäkringsbolag som var nära att gå under efter finanskrisen, men som i dagarna kom med en rapport som verkligen visar att man är på rätt väg. Äntligen har de en lönsam affär inom sakförsäkringar, och även livdelen ser bra ut.

Ni letar efter discount on discount, det vill säga rea på reavarorna. Kan du ge något exempel på det?

– Ett exempel från förra året var Italien med kombinationen politisk kris som trycker ner aktiekurser samtidigt som telekomoperatörer vid denna tidpunkt handlades väldigt billigt globalt, och i skärningspunkten av dessa faktorer fann vi preferensaktien i Telecom Italia, som också handlar på rabatt till den ordinarie aktien. Telecom Italia är ett av våra innehav där det dessutom är en aktivist inne och driver på förändringar av bolaget. Vi gillar de priser som makrokriser orsakar.

Vilket avkastningskrav har ni på enskilda investeringar?

– I samtliga innehav måste vi se en uppsida på minst 50 procent på två till tre år för att investera. Det är en väldigt prisbaserad process, där vi går ur om vi uppnår målet. Vi ligger normalt sett kvar maximalt i tre år. Vi får ha max 35 innehav och där ligger vi nu.

Jonas Edholm

Förvaltar: Skagen Focus.

Utveckling sedan start maj 2015: +4,6 procents genomsnittlig årlig avkastning.

Årlig avgift: 1,8 procent.

Förvaltat kapital: 1,9 miljarder kronor.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom